Proti africkému moru prasat na všech frontách

Mezi chovateli panují asi největší obavy z afrického moru prasat, protože v Evropě se nedaří eradikovat tuto nákazu v populaci divočáků. V České republice se sice v roce 2019 podařilo vymýtit africký mor prasat během devět měsíců, ale zhoršující se nákazová situace v zemích kolem našich hranic nabádá k obezřetnosti i Státní veterinární správu, která osvětovou kampaní cílí na chovatele, uživatele honiteb i širokou veřejnost.

Jestliže na Slovensku bylo v roce 2019 jedenáct ohnisek u prasat domácích a sedmadvacet případů pozitivních prasat divokých, za prvních devět měsíců letošního roku evidují osm ohnisek v chovech domácích prasat a 1446 pozitivních nálezů divočáků. Před rokem byla nákaza od našich hranic ve vzdálenosti přes dvě stě kilometrů, dnes je o sto kilometrů blíže. Obdobné to je i v Maďarsku, kde je nákaza rozšířena v populaci divokých prasat. Bezprostředně nás ohrožuje šíření afrického moru v Polsku, kde byla nákaza potvrzena poblíž Vratislavi, což je asi šedesát kilometrů od státních hranic. Stejně nepříznivá je i situace v Německu, kde byly potvrzeny pozitivní případy u divokých prasat i pod dálnicí A4, která byla považovaná za významnou bariéru přenosu afrického moru prasat do České republiky. S postupem nákazy jihozápadním směrem se v září loňského potvrdili pozitivní divočáci v okolí Drážďan a v ohrožení se tak ocitl severozápad naší republiky.

„Již loni v listopadu jsme na Ústecku a Liberecku vyhlásili oblast s intenzivním odlovem. Má rozlohu 1440 čtverečních kilometrů a zástřelné ve výši dvou tisíc korun vyplácíme na základě vzorku tkáně či orgánu odeslaného k virologickému vyšetření do referenční laboratoře. Abychom v případě zavlečení nákazy co nejdříve nalezli pozitivní kus, navýšili jsme v této oblasti nálezné na tři tisíce korun. Přes to všechno odlov divokých prasat není dostatečný a nedochází tak k požadovanému výraznému snížení divokých prasat v populaci. To ale není všechno. Při jednáních na úrovni krajů poskytujeme informace na celém území České republiky. V rámci integrovaného záchranného systému úzce spolupracujeme také s hasiči, kteří budou zase nápomocni například při hromadném odstraňování nalezených uhynulých prasat. Nastavený systém aktualizujeme podle nové legislativy, máme pohotovostní plány na jednotlivých krajských veterinárních správách, rozšiřujeme svůj informační systém o mapové výstupy s evidencí hospodářství, jatek, asanačních podniků i míst pro sběr kadáverů v oblastech s intenzivním odlovem a podobně. V rámci souboru těchto opatření vydáváme také letáky pro chovatele prasat s cílem informovat o tom, jak zabránit proniknutí nákazy do komerčních chovů, kde je alfou a omegou zajištění biologické bezpečnosti zohledňující všechny rizikové faktory,“ uvedl na adresu preventivních opatření ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *