Redukce emisí metanu u přežvýkavců

Provedená studie na univerzitě ve Wageningenu, konkrétně v ústavu Livestock Research v Leeuwardenu v Nizozemsku, úspěšně prokázala, že do krmiv pro skot lze přidávat novou doplňkovou látku vyvinutou společností Royal DSM, která významně sníží emise metanu. Snížení emisí se pohybuje od 27 % do 40 % v závislosti na krmivu a množství inhibitoru metanu v krmivu.

Pokus byl navržen tak, aby poskytoval výsledky redukce metanu pro tři různém poměru travní siláže a kukuřičné siláže v krmivu, které reprezentují typické nizozemské podmínky v regionech, se dvěma různými dávkami přípravku. Do studie bylo zařazeno šedesát čtyři holštýnských krav ve střední fázi laktace. Byl sledován účinek suplementace inhibitorem metanu při různých dietách.

Metan produkovaný zvířaty se snížil o 27 % při dávkování přípravku 60 mg na kg sušiny krmiva v dietě bez kukuřičné siláže při obsahu vlákniny do 35 %.

Při přidání přípravku do krmiva s 80 % kukuřičné siláže v sušině se procento redukce emisí pohybovalo od 29 % do 40 %. Dávkování bylo 80 mg na kilogram sušiny.

Výsledky poskytují zemědělcům poznatky o účincích aplikace nového přípravku s názvem Bovaer. Jde o krmné aditivum pro skot a další přežvýkavce, jako jsou ovce a kozy. Přípravek byl více než 10 let zkoumán a vyvíjen společností DSM. Pouhá čtvrtina čajové lžičky přípravku na krávu denně snižuje emise enterického metanu přibližně o 30 %.

Doplněk krmiva proto přispívá k významnému a okamžitému snížení ekologické stopy masa, mléka a mléčných výrobků. Společnost DSM přihlásila novou složku krmiva pro komerční registraci pod obchodním názvem Bovaer v různých zeměpisných oblastech.*

Podle tiskové zprávy společnosti DSM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *