Rizika mykotoxinů ze sklizně roku 2020

Na základě rozboru 274 vzorků zahrnujících 15 evropských zemí naznačují výsledky průzkumu společnosti Alltech střední až vysoké celkové riziko mykotoxinů z plodin sklizených v roce 2020. Tato zpráva poskytuje zemědělcům a výrobcům krmiv informace k vyloučení problémů, které by mohly ovlivnit produktivitu a ziskovost.

Mykotoxiny jsou skrytí zloději a pravděpodobně odpovídají za řadu nediagnostikovaných zdravotních problémů u hospodářských zvířat na farmách po celém světě. U většiny hospodářských zvířat je působení přítomnosti mykotoxinů spíše považováno za chronický problém, který se vyskytuje delší dobu, ale nemusí vždy vést k akutním příznakům. Bez ohledu na to bude ve všech případech výsledkem nižší užitkovost a ušlý zisk. Jednotlivé mykotoxiny mohou mít různou toxicitu , rozdílné způsoby působení a různé účinky na zdraví jednotlivých druhů, což ovlivní hospodářská zvířata v mnoha směrech.

Testování mykotoxinů bylo provedeno v laboratoři společnosti Alltech v irském Dunboyne. Každý vzorek krmiva je testován na 54 mykotoxinů, které se nejčastěji vyskytují v zemědělských komoditách určených pro živočišnou výrobu. Všech 54 mykotoxinů je analyzováno pomocí metody UPLC-MS/MS. Na základě výsledků kontaminace mykotoxiny spolu s informacemi o dopadu mykotoxinů na zdraví a užitkovost zvířat se provádí posouzení rizik za účelem odhadu možného rizika kombinace mykotoxinů ve vzorcích krmiv. To je vyjádřeno jako ekvivalentní množství rizika (REQ).

Výsledky vycházejí z 274 vzorků ječmene, pšenice, kukuřice, kukuřičné siláže, travní siláže, vojtěškové senáže, trávy, hrachu, ovsa, slunečnicového šrotu, tritikale a sóji. Tyto vzorky byly odebrány z farem nebo výroben krmných směsí pro zvířata v celé Evropě (Rusko, Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Maďarsko, Německo, Spojené království, Česká republika, Estonsko, Litva, Maroko, Řecko, Bělorusko, Chorvatsko a Kazachstán.) Přehled výsledků dává reprezentativní představu rizika kontaminace v regionech.

Článek z webináře naleznete v Krmivářství 1/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *