Seminář VÚVel Festu o užívání antimikrobik on-line

Další ze série seminářů projektu VÚVeL Fest organizovaného ve spolupráci s MZe, resortními profesními organizacemi a dalšími partnery, proběhl opět on-line 27. října 2020. Název semináře Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejich používání v chovech skotu.

Úvodní přednášky se ujal MVDr. Jiří Bureš, Ph.D., ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) a v obsáhlé prezentaci se věnoval současnostmi a budoucnosti užívání antimikrobik a jejich evidenci nejen v chovech skotu. Mluvil o krocích vedoucích k postupnému snižování použití antimikrobik v příštích několika letech podle evropské legislativy.
MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VÚVeL) popisovala, jak lze využít Deníku nemocí a léčení k on-line evidenci dat o zdraví a používání antimikrobik pro léčení zvířat v konkrétním chovu. Zmínila se také o častých důvodech, jenž vedou k nálezu reziduí antimikrobik v mase zvířat na porážce. Zdůraznila nutnost dodržení, případně prodloužení ochranných lhůt po použití veterinárních léčivých přípravků (VLP).

Prezentaci o bezpečnosti dat si připravil doc. Josef Kučera, ředitel ČMSCH, a. s. Tématem jeho přednášky byla bezpečnost chovatelských dat a jejich úložiště. Informoval mimo jiné i o změně přístupu k datům od ledna 2021 při použití autentizační autority.
O praktickém využití webové aplikace Deník nemocí a léčení a o využívání dat v chovu skotu mluvila Ing. Monika Zemanová (Agras Bohdalov, a. s.). Popisovala jednotlivé možnosti záznamů, které se v chovu pravidelně zadávají, jako jsou plány aplikací, zdravotní karta zvířete, aktuální ochranné lhůty, které v současnosti běží, výstupy hodnocení zdraví stáda, ale i vygenerování povinných záznamů o použití léčivých přípravků. Dodala, že pravidelné zadávání údajů nese mnohé benefity.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., hlavní koordinátorka projektu byl se zájmem účastníků se zájem o on-line přenosy seminářů spokojena, protože kapacita 100 možných sledujících účastníků, byla rychle naplněna.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *