Škrob ve výkalech a posouzení narušení zrna

Velmi významnou složkou kukuřice, resp. kukuřičné siláže je zrno, které u kvalitních hybridů tvoří 50 až 55 % ze sušiny celé rostliny a významnou měrou jeho podíl zvyšuje koncentraci energie (NEL) v siláži. Vzhledem k tomu, že zrno je relativně malé a v minulosti sklízecí řezačky nebyly schopny dostatečně zrno narušit, současně byla doporučována včasnější sklizeň a bylo deklarováno, že zrno, které je sklízeno v těstovité zralosti, stačí jen narušit a zbytek naruší přežvykování a dostatečná doba v zažívacím traktu.

Podle zkoumání výkalů na sítech, obsahu škrobu chemickou cestou byla zavedena metoda stanovení podílu narušených zrn (CSPS) v silážích. Jako další faktor zde hrála roli zvyšující se užitkovost za poslední roky, což vedlo ke zkrácení doby krmiva v zažívacím traktu, kdy škrob bylo možné pomocí biochemických procesů rozložit až na využitelnou glukózu.

Velmi důležité praktické hledisko pro hodnocení kvality kukuřičné siláže je posouzení následujících faktorů:

  • Obsah škrobu ve výkalech
  • Vizuální hodnocení zbytků zrna vymytých z výkalů pomocí sít
  • Separace zrna řezanky, příp. siláže mokrou cestou – zjištění počtu nenarušených zrn
  • Stanovení obsahu škrobu, které projde přes síta 4,75 mm

Pro operativní řešení se doporučuje rychlá metoda mokré separace řezanky kukuřice. K této metodě potřebujeme plastovou nádobu o objemu 1 litr, do ní nasypeme řezanku bez utláčení až po okraj a celou nádobu nasypeme do plastové nádoby o objemu 5 litrů  a do ní nalijeme vodu po rysku 4 litry. Obsah pořádně zamícháme a zbytek  rostliny můžeme rukou oddělit. Tím, že jsme zbytek rostliny odstranili, tak uvidíme na dně žluté zrno kukuřice. V případě, že uvidíme nenarušené celé zrno, tak bychom měli učinit opatření a věnovat pozornost seřízení vzdálenosti a otáček rýhovaných válců v řezačce. V případě hodnocení kukuřičné siláže již opatření nemůžeme udělat, a tak již musíme počítat s tím, že celá zrna projdou zažívacím traktem, obzvláště u vysokoprodukčních dojnic.*

Ing. Václav Jambor, CSc., Ing. Radko Loučka, CSc., doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Blažena Vosynková, MVDr. Hana Synková, NutriVet, s. r. o., Pohořelice ,VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves,   VFU Brno

Podrobněji se dočtete v článku v časopisu Náš chov 11/2020.

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *