Software používaný v chovech prasat

Přehledový článek zpracovává výsledky dotazníkového průzkumu zaměřeného na používání výpočetních chovatelských programů k evidenci a analýze dat o zvířatech, reprodukci, produkci u jednotlivých kategorií prasat a léčivech v chovech prasat v ČR.

Z čtyřiačtyřiceti vyhodnocených dotazníků, reprezentujících chovatele asi 700 000 ks prasat, což představuje zhruba 46 % podílu prasat chovaných v ČR, a osobních šetření v chovech prasat vyplynulo, že existuje zhruba šest nejčastěji využívaných  speciálních evidenčních programů ve velkých specializovaných farmách a v reprodukčních chovech.  Nejčastěji účastníci průzkumu uvedli software Pigmatic (18,5 % respondentů), Cloudfarms (16,7 %), PLEMSOFT (13,0 %), MIKROREP (9,3 %), WinPig/PigVision (7,4 %), PigMonitor/PICTraq (5,6 %). Uživatelé vyjádřili spokojenost s technickou podporou a uvítali by větší nabídku instruktážních materiálů a školení. Pouze necelá polovina respondentů (17) uvedla, že vedou elektronickou evidenci léků a případně i důvody jejich užití.

Autoři děkují všem respondentům a Svazu chovatelů prasat, z. s., za součinnost.

 MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., Ing. Michal Lazor, MVDr. Kateřina Nechvátalová, Ph.D., MVDr. Jarmila Kučerová, MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL)

Podrobněji v časopisu Náš chov 7/2020.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *