Archiv pro štítek: a. s.

Filtr

Chov prasat drží finalizace produkce

Šlechtění prasat v Dřevci u Kožlan má dlouholetou tradici. Dobám, kdy se z uvedeného podniku hospodařícího na severu plzeňského regionu odebíralo na 1500 prasniček a 150 kanečků, bohužel již dávno odzvonilo. A nebýt možnosti finalizovat jatečnou produkci ve vlastní výrobně masných výrobků, prasata by se v akciové společnosti D-K Zemědělská,...

Kategorie: Prasata

Recept na zdravé paznehty

Paznehty skotu, které byly evolučním vývojem uzpůsobené pro pohyb po měkkém podkladě, jsou v moderních stájích vesměs s betonovou podlahou velmi silně zatěžovány. Mechanický stres je spolu se špatnou úrovní zoohygieny ve stájích hlavní příčinou kulhání vysokoužitkových krav, které se v první fázi odrazí nejprve v nižší užitkovosti, později však...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Postupnými kroky k efektivní produkci

Akciová společnost Pivkovice hospodaří na Strakonicku na bezmála tisíci hektarech zemědělské půdy. Živočišnou výrobu, kterou jihočeští chovatelé provozují ve čtyřech střediscích, reprezentuje chov skotu s produkcí mléka. K zefektivnění výroby přispěla nová technologie dojení, ale i změna výživy, důsledná prevence zdravotního stavu stáda a snaha o maximální zajištění welfare zvířatům....

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Cestu k efektivitě odstartovali modernizací provozu

Základem živočišné výroby akciové společnosti Zemko Kožlí, která hospodaří v Kraji Vysočina na 1850 ha zemědělské půdy, je chov skotu. Novostavbou produkční stáje uvedené do provozu koncem května a navazující kompletní rekonstrukcí střediska v Hněvkovicích podnik z Havlíčkobrodska odstartoval svůj záměr zefektivnit produkci mléka. ...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Komfort pro zvířata i obsluhu

Pro zemědělský podnik ZEAS Puclice, a. s., je chov skotu jedinou disciplínou živočišné výroby, přičemž klíčovou komoditou je výroba mléka. Ve snaze o zefektivnění produkce chovatelé ze západočeského pohraničí investovali do výstavby kravína. Novostavba zahrnující dvě produkční stáje s celkovou ustájovací kapacitou pro 786 krav a kruhovou dojírnu se čtyřiceti...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie

Prasata jako stabilní článek živočišné výroby

Akciová společnost ZOS Kačina se zabývá klasickou zemědělskou výrobou, přičemž chov prasat v podniku stále patří k základním pilířům živočišné výroby. Repopulace chovu a investice do modernizace provozu přináší výsledky a zdá se, že společnost sídlící v těsném sousedství zámku Kačina v obci Svatý Mikuláš se bude tomuto segmentu agrárního...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Prasata, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Podnik s klasickou zemědělskou výrobou

K pětici loni oceněných středočeských hospodářů roku na výstavišti v Lysé nad Labem patří i akciová společnost ZAS Bečváry, která reprezentuje podnik s klasickou zemědělskou výrobou. Cenu ředitele Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj uvedená společnost hospodařící na Kolínsku získala za vynikající hospodářské výsledky s produktivitou práce v roce 2015...

Kategorie: Dojený skot, Prasata, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Chov prasat na prvním místě

Pro akciovou společnost Žihelský statek je chov prasat s osmi tisíci kusy všech kategorií klíčovou disciplínou živočišné výroby. V uzavřeném obratu stáda 800 evidovaných prasnic, včetně 60 přeštických plemenic ve šlechtitelském chovu, chovají na farmě Černá Hať, která byla k tomu účelu postavena již před bezmála čtyřiceti roky. ...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Zdraví zvířat

Trendem je větší délka řezanky

Shredlage, neboli technologie pro sklizeň kukuřice s delší řezankou a optimálně rozdrceným zrnem používaná v USA se stává novodobým trendem výroby objemných krmiv také v Evropě. Pozadu nezůstávají ani čeští farmáři, kteří se tímto způsobem snaží podpořit činnost bachoru svých krav, a to jak z důvodu navýšení užitkovosti, tak zlepšení...

Kategorie: Dojený skot, Nezařazené, Technologie, Výživa zvířat

Výkrm českých kuřat podle welfare

V akciové společnosti Drůbežářský závod Klatovy zpracovávají výhradně česká kuřata. Ta pocházejí jednak z podnikových farem, jednak od prověřených a osvědčených certifikovaných dodavatelů z jižních a západních Čech. Podle generálního ředitele uvedené společnosti z Plzeňského kraje Ing. Davida Bednáře není jednoduché produkovat kvalitní drůbeží sortiment. Jenom dodržování nejvyšších standardů může...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat