Archiv pro štítek: drůbež

Filtr

Editace genomu a odolnost vůči ptačí chřipce

V případě zjištění ohniska ptačí chřipky musí být ptáci v určité vzdálenosti od něj podle zákona zničeni. Společnost EggXYt vyvinula nástroj pro zlepšení této nákladné praxe. Izraelská společnost, známá zejména in-ovo sexováním, byla založena koncem roku 2016, kdy přišli spoluzakladatel profesor Dani Offen z univerzity v Tel Avivu spolu s...

Kategorie: Drůbež, Technologie

Produkce krmných směsí v EU letos klesla

Ve svých odhadech prohlašovala FEFAC, že se produkce krmiva pro drůbež zvýší, zatímco u krmiv pro prasata a skot klesne. Podle nových odhadů Evropské federace výrobců krmiv (FEFAC) byla v roce 2019 celková produkce krmiv pro hospodářská zvířata v EU-28 v roce 2019 nižší o 0,9 % a vyrobilo se...

Kategorie: Krmivo

Dotace i na lepší podmínky chovu drůbeže

Od loňského roku mohou chovatelé drůbeže čerpat dotace na zlepšení podmínek chovu drůbeže. V rámci čtyř schválených podprogramů mohou získat příspěvek například na zajištění kvalitnější podestýlky snižující vlhkost ve stájovém prostředí, ale i na snižování čpavku v halách nebo na šetrnější zacházení s drůbeží při vyskladňování. Sazby pro jednotlivá podopatření...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Zdraví zvířat

Welfare není zadarmo

Se vstupem České republiky do Evropské unie a převzetím zásad společné zemědělské politiky se domácí sektor chovu drůbeže musel podřídit novým přístupům společného trhu. V jejich rámci dostala prioritu produkce z komerčních chovů využívajících technologie šetrné k životnímu prostředí při současném zajištění kvality finálních produktů a welfare zvířat. ...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Zdraví zvířat

Riziko salmonelózy hrozí v létě

Letos v srpnu Krajská hygienická stanice ve Zlíně zjistila přítomnost Salmonella Enteritidis ve vejcích, jejichž konzumace souvisela s onemocněním několika dětí na dětském táboře. Vejce byla z chovu nosnic obchodní společnosti AG MAIWALD, a. s. Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj v tomto chovu odebrala předepsanou sadu vzorků, jejichž vyšetření...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Ze silážních žlabů výkrmové haly pro drůbež

Dosloužily vám silážní žlaby a nevíte jak je nejlépe využít? Inspirovat byste se mohli například od akciové společnosti DZS Struhařov, která přestavěla dva silážní žlaby na výkrmové haly pro brojlerová kuřata. Uvedeným podnikem plánované navýšení výkrmové kapacity na farmě Borek tak proběhlo při vynaložení minimálních nákladů, ale i s nezanedbatelnou...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Zdraví zvířat

Prevence zdraví v chovech drůbeže

V Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace, kterou pro Ministerstvo zemědělství každoročně připravuje Státní veterinární správa, jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Její součástí jsou i programy vytvořené a schválené na národní i evropské úrovni. O...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Řešení teplotního stresu ve výkrmu kuřat

Ve všech pádech skloňované welfare zvířat má v chovatelské praxi své opodstatnění. Chovatelé vědí, že optimalizací podmínek stájového prostředí předejdou stresovým reakcím zvířat doprovázeným sníženou užitkovostí. Pohodu brojlerových kuřat ovlivňuje především teplotní stres během ustájení. V rámci preventivních opatření se využívají tradiční ochlazovací prvky a hledají se další alternativy. ...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Biologická likvidace potemníka ve výkrmu kuřat

Aktuálním problémem výkrmců brojlerových kuřat je výskyt potemníka moučného ve slamnaté podestýlce. Na slámu je totiž vázaný vývoj larev tohoto asi půldruhého centimetru velkého tmavého brouka. Vyskytující se larvy, které by se nezasvěcenému mohly zdát jako vhodný zdroj živočišných bílkovin, vykrmovanou drůbež nejen ruší, ale za určitých okolností mohou představovat...

Kategorie: Drůbež, Technologie