Archiv pro štítek: genomika

Filtr

Genotypování strakaté populace je v plném proudu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu v září spustil projekt Cattle genom, který je podporován z národních dotačních prostředků a prostředků Svazu a dal si za hlavní cíl zvýšit spolehlivost genomických PH. U partnerů simentálské populace v Rakousku a Německu podobné projekty již delší dobu fungují, proto se Svaz chovatelů českého...

Kategorie: Dojený skot

Od genomu k fenomu – americká vize rozvoje genomiky hospodářských zvířat na příští desetiletí

Americká koncepce rozvoje genomiky „Genome to Phenome“ stanovila úkoly pro šlechtění hospodářských zvířat do roku 2027. Ačkoli počítá s praktickou aplikací technik, jejichž využití je v zemích Evropské unie silně omezeno (např. klonování nebo editace genomu), nabízí příklad komplexního přístupu ke šlechtění hospodářských zvířat s využitím nejmodernějších postupů. Pro Spojené...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot

Genomika a zdraví krav

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádaly v úterý 26. června seminář pro chovatelskou veřejnost s názvem Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Zájemci o přednášky se sešli v zasedací místnosti areálu Českomoravské společnosti chovatelů a. s. v Hradištku pod...

Kategorie: Dojený skot, Šlechtění, Výzkum

Mikrosatelity nebo SNP?

Českomoravská společnost chovatelů byla v roce 1996 založena chovatelskými sdruženími - Svazem chovatelů českého strakatého skotu, Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR a Unií chovatelů, později transformována do dnešní podoby akciové společnosti s deseti akcionáři s majoritním podílem chovatelských svazů.

Kategorie: Dojený skot

Šlechtění na nejvyšší úrovni

Po tři dny v prvním únorovém týdnu přednášeli v Česku pro chovatele, šlechtitele i studenty Joel Mergler, viceprezident dominantní světové šlechtitelské firmy Select sire a její hlavní šlechtitel Jeff Ziegler. Přednášelo se o tom, na jaké vlastnosti se šlechtí (konverze krmiva, mléko bez vyvolávání alergií), a také co stojí za...

Kategorie: Dojený skot, Šlechtění

Jak stabilní jsou genomické PH ve světových populacích?

V historii šlechtění skotu jsou uváděny tři klíčové prvky, které přinesly velký pokrok ve šlechtění. Všechny však byly chovateli pokaždé přijímány s rozporuplnými postoji – jak s nadšením, tak i s obavami. Prvním z nich bylo zavedení umělé inseminace, které umožnilo intenzivní využívání špičkových býků kdekoliv na světě. Druhým prvkem...

Kategorie: Dojený skot, Šlechtění