Archiv pro štítek: krmení

Filtr

O kukuřici v Rajhradě

Seminář týkající se kukuřice z pohledu selekce hybridů, technologie sklizně, konzervace a hodnocení nutriční kvality či produkce bioplynu se uskutečnil v úterý v Rajhradě. Spolupořádaly jej společnosti NutriVet, s. r. o., Pohořelice, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko u Brna a...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

Výroba siláže začíná výběrem hybridu

Zisková produkce mléka je záměrem každého chovatele dojnic. Pro vytvoření zisku je nutné, aby maximum vyprodukovaného mléka vyrobila kráva z objemných krmiv, v našich podmínkách nejčastěji kukuřičné siláže a bílkovinných senáží. Kvalita siláží přitom záleží také na tom, jaký hybrid kukuřice si zemědělec vybere. ...

Kategorie: Dojený skot

Krmení skotu, ekologie a to ostatní…

Výživa a sestavování krmné dávky už dnes není pouze o potřebách živin toho kterého organismu, ale stále častěji se do výživářských studií dostávají i pohledy ochránců přírody, ovzduší a ozónové vrstvy. Ať už si o účelnosti a oprávněnosti těchto snah myslíme cokoliv, jejich požadavky chovatele ovlivňují, a tak se jim...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici

Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek je nutné přežvýkavcům zabezpečit odpovídající zdroje energie. Za jeden z hlavních zdrojů energie můžeme považovat kukuřici. Při výběru vhodných hybridů této rostliny k výrobě siláže se musíme zabývat otázkou, jak zvýšit její koncentraci energie. Toto hledisko není samoúčelné, ale...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo