Archiv pro štítek: objemná krmiva

Filtr

Kvalita siláží v roce 2015

Základem výživy skotu je výroba objemných krmiv v dostatečném množství. Kvalitní a zdravotně nezávadné siláže, především bílkovinné, budou vždy značně náročné na jejich výrobu. V současné době máme k dispozici techniku pro silážování, která je na vysoké technologické úrovni. Přesto, i s vyspělou technikou, se nepodaří vždy vyrobit siláž, která...

Kategorie: Krmivo

Ve Skořenicích už senážují

Akciová společnost AG Skořenice hospodaří nedaleko Chocně na výměře 1280 hektarů zemědělské půdy, z toho připadá 930 ha na půdu ornou. Díky chovu skotu a provozu bioplynové stanice pěstují na největší výměře kukuřici (na 450 ha). Aktuálně začali se senážováním první seče z trvalých travních porostů. ...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

Sucho sezónu ovlivnilo

Objemná krmiva jsou v České republice základní součástí krmných dávek pro skot. Při jejich výrobě je nutné dodržovat správné technologické postupy od výběru vhodného hybridu až po správný odběr z jámy či vaku. Na kvalitě vyrobené hmoty se výrazně projevují klimatické podmínky, které v posledních letech vybočují z průměru. I...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

Výroba objemných krmiv v praxi

Kukuřičná siláž tvoří až padesátiprocentní podíl sušiny krmné dávky. Vyrobit toto nejvýznamnější sacharidové krmivo v optimální kvalitě lze jen za předpokladu, že rostlina má v době sklizně odpovídající obsah sušiny a že se dodržují zavedené technologické postupy při konzervaci silážované píce.

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Výživa zvířat

Nejen o objemných krmivech

V závěru minulého roku se v jižních Čechách konalo další Biomin fórum, tentokrát určené především chovatelům skotu a tematice objemných krmiv. Podle ředitele společnosti BIOMIN pro střední a východní Evropu Ing. Jana Hitzgera má stále smysl tuto problematiku řešit, protože situace v zemědělských podnicích se dá i přes značné pokroky...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat