Archiv pro štítek: reprodukce a péče o mláďata

Filtr

Odmítavé chování klisen k hříbatům

Odmítavé chování klisen vůči vlastnímu novorozenému hříběti zahrnuje širokou škálu projevů, které vznikají spolupůsobením genetických, fyziologických a environmentálních faktorů. Tyto projevy nejsou však příliš časté a většinou se dají řešit. Včasným posouzením situace a vhodným zásahem je možné nejen zachránit hříbě a úspěšně předejít zdravotním a psychickým následkům a často...

Kategorie: Koně

Floppy kid syndrom kůzlat

Floppy kid syndrom kůzlat probíhá jako akutní onemocnění projevující se náhlou svalovou slabostí mláďat, které je způsobené metabolickou acidózou bez dehydratace. Etiologie onemocnění je nejednoznačná, příčiny mohou být infekční i neinfekční. Jde o onemocnění charakterizované těžkou poruchou metabolismu mladých kůzlat, které lze v případě včasného rozpoznání úspěšně léčit. Na druhou...

Kategorie: Zdraví zvířat

Krmná aditiva a hmotnostní přírůstek telat

V intenzivním systému řízení chovů hospodářských zvířat je přirozené osvojení autochtonní mikroflóry zásadně sníženo změnou střevního prostředí, což umožňuje patogenům kolonizovat střevní mikroflóru. Výskyt metabolických poruch u telat představuje velmi aktuální problém a jedním z významných faktorů, které tento stav ovlivňují, je nedostatečná péče o telata a s ní spojená...

Kategorie: Odchov telat, reprodukce

Investice do odchovu telat a mladého skotu

Z četných vzájemných odborných konzultací poradců a chovatelů, z diskusí na seminářích, ale i z nedávno autorem uskutečněných auditů a kontrolních dnů v tuzemských chovech se získalo nepřeberné množství zobecňujících poznatků a využitelných praktických zkušeností. Je nutné znovu zdůraznit, že stále větší část našich chovatelů si více a více uvědomuje,...

Kategorie: Odchov telat, reprodukce

Plodnost ovlivňuje řada faktorů

Vyhodnocováním reprodukčních sestav a dalších informací o kravách a vymýšlením způsobů, jak zlepšit reprodukční ukazatele, se zabývají nejenom oni, ale i celá řada firem nabízejících více či méně spolehlivé cesty k lepším výsledkům. Dobrá plodnost je jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou reprodukci, a to samozřejmě jak na straně samic,...

Kategorie: reprodukce