Archiv pro štítek: VÚŽV

Filtr

Úspěšný nástroj při řešení projektu

O řešení projektu Technologické agentury České republiky (TAČR) GAMA s názvem Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru, který má za cíl podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a experimentálního vývoje do praktické aplikace umožňující jejich komerční využití,...

Kategorie: Komerční prezentace

Workshop prezentoval novinky výzkumu

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding (Výzkum v chovu prasat), který uspořádalo oddělení chovu prasat VÚŽV ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd má za sebou již čtrnácté pokračování. V penzionu Pod rozhlednou v malebné obci Vrbice nedaleko Kostelce nad Orlicí se sešli vědečtí a výzkumní pracovníci univerzit a výzkumných...

Kategorie: Nezařazené, Prasata, Výzkum

Česká technologická platforma pro zemědělství

V září loňského roku byla Ministerstvem zemědělství uznána Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ). Účelem této platformy je šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a...

Kategorie: Výzkum

Farmářský den s tradicí

V roce 2016 vznikla Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ). Jejím účelem je šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Kategorie: Výzkum

Jak vlastně vznikají potraviny?

Již sedmý ročník akce s názvem Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin určené pro malé i velké návštěvníky uspořádal v pátek a sobotu Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci se společností Selgen, a. s, Stupice a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. První den byl...

Kategorie: Nezařazené

Obrázková soutěž žáky zaujala

V únoru tohoto roku připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe výtvarnou soutěž pro žáky I. a II. stupně základních škol. Tématem obrázkové soutěže, která si kladla za cíl představit...

Kategorie: Nezařazené

Znáte školu na farmě?

Škola na farmě seznamuje populární formou děti se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat. A jak probíhá škola na farmě? O tom se mohli na skutečné farmě v areálu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) v Netlukách v loňském roce přesvědčit účastníci pilotního projektu Ministerstva...

Kategorie: Nezařazené

Inspirace pro rentabilní chov prasat

Embargo vývozu do Ruska a nadbytek prasat v Evropské unii ještě více prohloubily dlouhodobě špatnou situaci v sektoru. Přestože Evropská unie se snaží vzniklou situaci řešit i formou mimořádných kompenzací, chovatelé musejí hledat možnosti zefektivňující produkci vepřového masa.

Kategorie: Prasata

O telatech v Havlíčkově Borové

V Havlíčkově Borové na Vysočině se v rámci soutěže šlechtitelských chovů českého strakatého skotu v polovině září konal Den otevřených dveří. Na něm se organizačně kromě zemědělského podniku podílel také Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Sano, ISB Genetic, s. r. o., a Kraj Vysočina. ...

Kategorie: Dojený skot