Archiv pro štítek: Výživa a krmení hospodářských zvířat

Filtr

Výživa a krmení zvířat – studie a diskuse

Zvládnutá výroba kvalitních krmiv se do značné míry odvíjí od průběhu počasí během vegetačního období. Na výsledku produkce krmiv pak závisí úspěšnost celého chovu. Takřka na celém světě řeší otázku, jak za sušších podmínek vyrobit dostatek krmiv, a vědecká pracoviště se jim v tom snaží pomoci.

Kategorie: Krmivo

Uplatnění moderních aditiv v prevenci chorob dojnic

Dobrý zdravotní stav zvířat a zabezpečení optimálních podmínek pro jejich pohodu, jsou důležitými předpoklady pro realizaci genetického potenciálu jedince i celého chovu. Poruchy metabolizmu a některá orgánová onemocnění spolu navzájem úzce souvisí a jsou řazena do komplexu produkčních chorob. Prevalence těchto chorob je v jednotlivých chovech různá a to v...

Kategorie: Výživa zvířat

Precizní krmení jako součást precizního farmaření pro výrobu a využití konzervovaných krmiv

Precizní neboli přesné farmaření se také označuje jako „inteligentní“, či „chytré“ (smart farming). Tento druh hospodaření je založen na rozpoznávání heterogenity (různorodosti, variability) a reakcí na ni v cíleném a rychlém zásahu. Cílem je zlepšit přesnost operací na farmě a poskytnout farmáři "rozhodovací nástroje", které umožní "okamžitou" nápravu.

Kategorie: Výživa zvířat

Efektívna konzervácia vlhkého kukuričného zrna

Vývoj poľnohospodárskej politiky priamo ovplyvňuje našu poľnohospodársku prvovýrobu. Pri sledovaní zmien v pestovaní kukurice na zrno od roku 2000 sme zistili dva výrazné zlomové body. Prvým je prudký nárast pestovania tejto komodity od roku 2009, ktorý bol spojený s nárastom produkcie bioetanolu na Slovensku. Druhým je výrazný pokles pestovania kukuričného...

Kategorie: Výživa zvířat

Využití monitoringu v kontrole výživy a zdraví dojnic

Jednou z dnes využívaných technologií je monitorování přežvykování a příjmu krmiva, které spolu s měřením pohybové aktivity a každodenním hodnocením dojivosti poskytují chovatelům dojnic základní informace sloužící k vyhledávání „podezřelých“ krav, které by měly být následně individuálně posouzeny a určeno, zda se jedná např. o zdravotní problém, říji, blížící se...

Kategorie: Výživa zvířat

Výživa, zdroje živin a zvládnuté krmení

Bez znalosti zásad správné výživy a krmení se neobejde žádný zemědělec provozující živočišnou produkci. Ba co víc, neobejde se bez ní žádný člověk, který musí nakrmit nejen zvíře, ale v podstatě i sebe samého či blízké osoby. Zásady zdravé výživy a stravování by měl v podstatě znát každý z nás.

Kategorie: Výživa zvířat