Archiv pro štítek: výzkum

Filtr

Budoucnost aplikovaného výzkumu

V posledních letech jsme psali o průběhu řešení projektu TAČR GAMA ve VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves. Tento projekt je zaměřen na podporu linie Věda – Výzkum – Inovace. V předchozích článcích byly popsány nejhodnotnější výsledky řešení dílčích projektů, které byly finalizovány v komerční podobě a úspěšně reprezentovaly výzkumný ústav...

Kategorie: Komerční prezentace, Výzkum

Transfer výsledků vědy do praxe

V prosinci roku 2019 bylo zakončeno pětileté období řešení projektu TAČR GAMA s názvem Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru. Garantem tohoto projektu byl Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) v Praze Uhříněvsi. O průběhu řešení...

Kategorie: Komerční prezentace, Výzkum

Česká technologická platforma pro zemědělství

V září loňského roku byla Ministerstvem zemědělství uznána Česká technologická platforma pro zemědělství (ČTPZ). Účelem této platformy je šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, naplnění potřeb zemědělských podnikatelů v České republice a...

Kategorie: Výzkum

Otevření výzkumného centra

Rostoucí celosvětová poptávka po vysoce kvalitním mléce a mase je hnací silou inovací ve výživě zvířat. Toho jsou si vědomi i ve společnosti Trouw Nutrition, kde se zaměřili na výzkum, jak zlepšit užitkovost a také ziskovost v chovu skotu. ...

Kategorie: Dojený skot

Radí i prostřednictvím internetu

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) patří do skupiny rezortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství ČR. Je vědeckou a výzkumnou institucí, která se od svého založení v roce 1951 zabývá genetikou a šlechtěním, reprodukcí, výživou, krmením a technologiemi pro chov hospodářských zvířat, dále také kvalitou živočišných produktů, etologií a...

Kategorie: Výzkum

Unie spoléhá na inovace a výzkum

Inovace – magické slovo čím dál tím více skloňované v Evropské unii, ale i u nás ve všech pádech, většinou ještě ruku v ruce s výzkumem a vývojem. Neobešla se bez něj ani nástupní řeč nového předsedy Evropské komise Jean-Paula Junckera a také nastupujícího komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova...

Kategorie: Nezařazené