Sucho sezónu ovlivnilo

Objemná krmiva jsou v České republice základní součástí krmných dávek pro skot. Při jejich výrobě je nutné dodržovat správné technologické postupy od výběru vhodného hybridu až po správný odběr z jámy či vaku. Na kvalitě vyrobené hmoty se výrazně projevují klimatické podmínky, které v posledních letech vybočují z průměru. I proto je konzervace krmiv pro hospodaření ve většině oblastí našeho státu klíčová.

V únoru uspořádala brněnská společnost BIOFERM CZ v Kurdějově akci nazvanou Konzervace krmiv & Silage Cup 2016. Po úvodu jednatele firmy RNDr. Lubomíra Borovana se slova ujal Ing. František Mikyska (AgroKonzulta Žamberk), který zhodnotil uplynulou sezónu.
Jak uvedl Ing. Mikyska, v databance krmiv, která funguje od roku 1997, je v současnosti shromážděno 81 590 vzorků. Jsou zde pouze krmiva, která jsou zpracovaná v laboratořích v ČR, která splňují stejná kritéria hodnocení a výpočtu, aby v daném časovém úseku bylo možné jejich porovnání. Údaje o objemných krmivech statisticky vyhodnocuje a porovnává společnost AgroKonzulta Žamberk, s. r. o.
V roce 2015 byl hlavním fenoménem nedostatek dešťových srážek: „První seče všech bílkovinných plodin vykazovaly standardní výnosy. Druhé a další seče byly silně ovlivněny suchem. Výnosy kukuřice byly o třicet až padesát procent nižší než v průměrném roce, měly také menší palice a rostliny byly celkově slabší,“ konstatoval Ing. Mikyska.

Více si přečtete v týdeníku Zemědělec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *