Také suffolk se dá chovat extenzivně

Pro své vynikající užitkové parametry, výborné mateřské vlastnosti, odolnost, klidný temperament, ale i libivý exteriér jsou ovce suffolk v našich chovech bezpochyby nejpočetněji zastoupeným plemenem. Uvedené černohlavé ovce s masnou užitkovostí zaujaly také manžele Láníkovi z Mírové pod Kozákovem, kteří mají ve svém chovu 120 bahnic základního stáda.

Milan a Alice Láníkovi patří ke 140 chovatelům, kteří mají své stádo suffolků zapojené do kontroly užitkovosti. Pro chov tohoto masného plemene ovcí se rozhodli v roce 2002, kdy se jim naskytla příležitost hospodařit na nevyužívaných trvalých travních porostech o celkové výměře 45 ha v nedaleké obci Rakousy. Základ jejich stáda položilo třicet bahnic ze šlechtitelského chovu Zvozd Horácko, družstvo Opatov.
„Naším záměrem bylo chovat ovce celoročně na pastvině. Protože termíny porodů nakoupených zapuštěných bahnic vycházely na leden, první jehňata se rodila v pronajaté stáji. Další generace jehňat se již rodily a vyrůstaly pod širým nebem na pastvině. Od počátku máme zvířata v kontrole užitkovosti. Fungujeme v uzavřeném obratu, základní stádo doplňujeme výhradně jehnicemi z vlastního odchovu, nakupujeme pouze plemenné berany ze dvou osvědčených chovů, a to z již zmiňovaného družstva Opatov a od Vladimíra Biskupa z Nového Jičína. Omezení nákupu nových zvířat na farmu není samoúčelné, naší snahou je minimalizovat riziko zavlečení onemocnění. Z tohoto důvodu ani nejezdíme po výstavách, jediný pohyb zvířat je při nákupních trzích beranů. Žádné z nich se však na farmu již nevrátí. Také díky tomu nemusíme řešit v chovu zdravotní problémy,“ zahájila náš rozhovor Alice Láníková.
V současné době mají Láníkovi ve stádu 370 ovcí s jehňaty, přičemž do kontroly užitkovosti je zapojeno osmdesát čistokrevných bahnic a čtyřicet kříženek. V plemenitbě aktuálně využívají čtyři berany reprezentující linie Captain, Prezident, Evebank Armani a Hand.
„Láníkovi jsou snad jediní, co suffolky odchovávají a vykrmují pouze na trávě. Přestože jádro ovcím zásadně nepodávají, v celkových plemenných hodnotách dlouhodobě dosahují nadprůměrné výsledky. V jejich chovu nenajdete zvířata s jinou známkou než s Elita rekord nebo Elita. Výjimečné je i to, že aukční berany prodávají až při dosažení osmnácti měsíců věku s cílem produkovat funkční rámcové plemeníky, kteří budou v požadované kondici bez problémů působit v chovu několik let. A musím říci, že jejich systém opravdu funguje,“ konstatoval na adresu ovčáků ze Semilska šlechtitel Ing. Milan Dvořák.*
Více se dočtete v zářijovém čísle časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *