Trendem je větší délka řezanky

Shredlage, neboli technologie pro sklizeň kukuřice s delší řezankou a optimálně rozdrceným zrnem používaná v USA se stává novodobým trendem výroby objemných krmiv také v Evropě. Pozadu nezůstávají ani čeští farmáři, kteří se tímto způsobem snaží podpořit činnost bachoru svých krav, a to jak z důvodu navýšení užitkovosti, tak zlepšení zdraví svých zvířat.

 

 

K podnikům využívajícím novou technologii sklizně silážní kukuřice patří i ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s., kde pro vlastní potřebu ročně vyrobí 30 tisíc tun  kukuřičných siláží. Podnik hospodařící na Příbramsku uvedeným objemem siláží nakrmí jak 4200 kusů skotu, tak i dvě bioplynové stanice, na jejichž provoz spotřebuje zhruba třetinu vyprodukovaného objemného krmiva.

„Zatímco pro bioplynovou stanici je vhodnější siláž s co nejjemnější řezankou, krávy potřebují zachovat v siláži strukturální vlákninu, aby mohly přežvykovat. Potřebovali jsme docílit delší řezanku  s perfektně rozdrceným zrnem. Přitom ale v řezance nesměly být kolíky z lodyh, které by krávy samozřejmě nesežraly. O novém, unikátním prototypu řezačky firmy Class s originálně konstruovanými válci, který umožňuje připravit hmotu řezanky ke konzervaci v optimální kvalitě, nás informoval spolupracující výživářský poradce Ing. Petr Brabenec.  Je to revoluce, která může u dojnic vyřešit problémy s acidózami. Navíc vyšší příjem sušiny dává logický předpoklad vyšší užitkovosti,“ uvedl předsedu představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s., Ing. Jiří Zelenka.

 

Uvedená koncepce výroby kukuřičné siláže pocházející ze Severní Ameriky je postavena na větší délce řezanky (až 30 mm) a na maximálním zpracování kukuřičných zrn. Silným rozmělněním zrn se v krmné dávce zvýší podíl energie, respektive škrobů dostupných pro bachor krav. To v součtu se správnou délkou řezanky a podélným zpracováním stonku (lodyhy) zlepšuje stravitelnost a účinnost kukuřičné siláže, což ve výsledku přináší vyšší produkci mléka a současně i zlepšení zdraví zvířat. Zkušenosti z Ameriky ukazují, že při sušině v rozsahu od 30 do 34 % se technologií shredlage pracuje s řezankou o délce 26 až 30 mm. Při obsahu sušiny 36 až 40 % se délka řezanky redukuje až na 21 mm, aby nedocházelo k separaci v krmném žlabu. Díky metodě shredlage mohli tamní producenti mléka zvýšit podíl kukuřičné siláže v krmné dávce a zároveň snížit podíl slámy a jiných energetických krmiv.*

Více se dočtete v listopadovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *