Tři roboty v rekonstruované stáji

Denní nádoj 34,1 litru na dojenou krávu ve stádě o 190 kusech ustájených v předělané výkrmě býků z osmdesátých let se stlaným provozem, ve třech skupinách na třech dojicích automatech. Tak by se dal stručně charakterizovat chov holštýnského skotu na farmě Vřesce akciové společnosti RYNAGRO. Jinými slovy: úspěšně lze vyrábět mléko i ve starších budovách. Avšak nový projekt farmy již čeká na svou realizaci.

Akciová společnost RYNAGRO se sídlem v Pelhřimově je členem koncernu AGROFERT, konkrétně spadá pod ZZN Pelhřimov. Předsedou představenstva je Ing. Josef Vokoun, který nás přivítal spolu s hlavní zootechničkou Ing. Veronikou Beňasovou ve středisku výroby mléka ve Vřescích u Tábora.

Charakteristika podniku

Středisko Vřesce patřilo pod společnost AGRO-NOVA, s. r. o., se sídlem v Ratibořských Horách, která byla v roce 2016 fúzována nástupnickou společností RYNAGRO.

Aktuálně RYNAGRO, a. s. obhospodařuje 2000 ha zemědělské půdy, z toho je 400 trvalých travních porostů v nadmořské výšce od 450 až 650 m. Osevní postup je vyvážený, pěstují pšenici krmnou (350 ha), žito potravinářské (200 ha), krmný ječmen (270 ha), oves nahý (100 ha), řepku (200 ha), mák a potravní základnu pro chov skotu – kukuřici, jetele a luskovino-obilné směsky.

„Každý rok se asi o litr v dojivosti zlepšujeme. V roce 2017, kdy jsem nastoupila, jsme na ustájenou dosahovali 27,2 litru,“ připojuje se do rozhovoru hlavní zootechnička Veronika Beňasová a uvažuje, že s rostoucí užitkovostí bude zvyšování nádojů stále těžší. Pak již bude třeba zlepšit podmínky ustájení neboť původní výkrmna býků rekonstruovaná v roce 2009 na třířadou volnou stáj s loži stlanými slámou sice vyhovuje, ale moderním stavbám se v podmínkách welfare nevyrovná. I tak se ale Veronice Beňasové spolu se dvěma faremními zootechničkami a dalším personálem daří dosahovat dobrých výsledků. V roce 2020 skončila stáj ve Vřescích na třetím místě v ukazateli hospodářský výsledek na dojnici z celého holdingu. Predikce uzavřených laktací u prvotelek je 9812 kg, na druhé a vyšší laktací je průměr stáda 12 218 kg mléka.*

Celý článek najdete v Našem chovu 8/2021, který právě vychází.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *