Třicet let spolupráce s praxí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádal ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška 7. listopadu 2013 Farmářský den s podtitulem Výzkum pro praxi na téma ekonomická výroba mléka. Na programu byly přednášky na téma hygieny ustájení telat, shrnutí výsledků šetření v odchovu telat na farmách v ČR, věnovaly se vlivu výživy na metabolismus a plodnost dojnic. Ekonomické a legislativní referáty se věnovaly základním parametrům efektivní výroby mléka a změně legislativy nitrátové směrnice.

Ing. Milan Koucký, který programem provázel, v úvodu řekl, že výzkumný ústav v letošním roce slaví šedesáté výročí svého založení. Již třicet let spolupracuje s praxí a první kontakt se Zemědělským družstvem ve Velké Chyšce proběhl v roce 1983 a dva roky nato se konal první seminář.

Zahájení farmářského dne se ujal předseda ZD ve Velké Chyšce Ing. František Papež.

 

 

Více se dočtete v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *