V Nepomuku se hovořilo o hygieně, výživě, dojení i ustájení dojeného skotu

Společnost AB PLUS – Beneš, s. r. o., s partnery uspořádala poslední únorový den v Nepomuku seminář. Hlavními tématy byly průjmy telat, aminokyselinová výživa v tranzitním období dojnic, problémy v ustájení dojnic, dojení a kvalita mléka, ale i výroba objemných krmiv v souvislosti s aktuálními přírodními podmínkami.

Po přivítání pořadateli Kateřinou Benešovou a Václavem Benešem vystoupil Ing. Jaroslav Šíma, který pozdravil účastníky semináře za Agrární komoru Plzeňského kraje. Trochu si postěžoval na aktuální posun politiky EU a nečinnost oslovených českých europoslanců, kteří se ani neobtěžují hájit zájmy českých zemědělců.

Následoval odborný přednáškový blok.

Ing. Aneta Šipošová ze společnosti ADDICOO přehledně popsala a rozdělila původce průjmu u telat a posléze nabídla řešení bakteriálních průjmů. Průjmy se vyskytují především v chovech s nízkou hygienickou úrovní a s nedostatečnou péčí o telata. Hlavní příčinou průjmových onemocnění jsou smíšené infekce virů (Rotavirus, Coronavirus, Parvovirus), bakterií (E. coli, Clostridium, Campylobacter, Salmonella), protozoí (Cryptosporidium, Eimeria) a plísní. Mladý žaludek dovolí průniku patogenů do střev.

Nový pohled na výživu přežvýkavců v tranzitním období nabídl posluchačům dr. Tomas Kertesz ze společnosti Vetagro S. p. A., za překladu Ing. Hedviky Ferencové z Guyokrmy.

„Efektivita znamená schopnost produkce s co nejmenším odpadem. Kolik z krmiva bude konvertováno do mléka a kolik bude odpadem? Ve výživě skotu přichází doba metabolizovatelných aminokyselin, čímž můžeme snížit obsah hrubého proteinu v krmné dávce,“ sdělil Tomas Kertesz.

Dále přednášeli: doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., R. P. Wallace (Austrálie), Ing. Růžena Seydlová, CSc., a MVDr. Jan Dvořáček.*

Více najdete v dubnovém Našem chovu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *