V půli odvážné cesty

Den nové technologie na středisku v Předíně uspořádaly v polovině října ZVOZD Horácko Opatov se společností AGRICO Třeboň. Chovatelé skotu si zde mohli prohlédnout novou produkční stáj pro 300 dojnic, po ročním provozu velkou kruhovou dojírnu, rekonstruovanou stáj pro krávy stojící nasucho a kejdové hospodářství, k nimž dostaly zasvěcené informace. Akce se konala ve spolupráci s dalšími dodavateli technologií - Kamír&Co, PKD, K-STAV a Haze.

„Při reorganizaci stáda dojnic se nacházíme v půli cesty,“ řekl týdeníku Zemědělec předseda ZVOZD Horácko Opatov Ing. Radek Svoboda. „V původním záměru jsou dva takové pavilóny, každý pro 300 dojnic a tomu odpovídající dojírna, která je již rok v provozu a bude stát mezi oběma halami. Součástí farmy je už zrekonstruovaný původní kravín K 96, kde budou ustájeny dojnice stojící nasucho, a také dvě železobetonové jímky na veškeré odpadní vody a močůvku. A co nás ještě čeká? Z bývalé bramborárny vznikne po rekonstrukci porodna a odchovna telat do věku 60 dnů a také musíme vybudovat odpovídající zázemí s centrálním hnojištěm a silážními žlaby. Troufám si říci, že bychom měli všechno stihnout do dvou let.“

Celou reportáž naleznete v Zemědělci č. 47.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *