V ZOD Borovany mají skot „v kompijútru“

Když si ve známé letní komedii Zdeňka Trošky pořídila počítač pro evidenci králíků i rodina Škopkova, byl to v tomto oboru na jihu Čech pouze začátek. V jižních Čechách se podařilo vyvinout program pro management stáda dojeného skotu. A tak nyní v ZOD Borovany nemají pod kontrolou v počítači jenom oněch známých „pět samyc“, ale všech 2200 kusů skotu všech kategorií, od telat přes dojnice až po výkrm býků. Program nabízí mnohem víc, jeho využití se promítá do ekonomiky.

Zemědělské obchodní družstvo Borovany hospodaří v podhůří Novohradských hor nedaleko Trhových Svinů, kde provozuje komplexní zemědělskou činnost. Kromě rostlinné výroby zaměřené na pěstování obilí a řepky se v živočišné výrobě věnuje chovu dojeného i masného skotu, chovu prasat a výkrmu drůbeže.
Družstvo tvoří asi 160 členů, pracuje v něm zhruba 80 zaměstnanců a pro zemědělskou výrobu má k dispozici 2800 ha půdy. Klíčovým odvětvím živočišné výroby je chov českého strakatého skotu. Mléko je zpeněžováno přes mlékařské družstvo JIH, denní dodávka se v lednu pohybuje okolo 11 tisíc litrů denně, cena byla v lednu 8,44 Kč, průměrná za poslední rok 8,16 Kč. Při užitkovosti 7465 kg na ustájenou dojnici mělo mléko v posledním kontrolním roce průměrně 4,26 % tuku a 3,57 % bílkovin.

Aktivita dojnic se neustále sleduje
Dojnice jsou na hlavním středisku v Borovanech ustájeny ve volných stájích, boxové lože jsou podestýlány separátem a řezanou slámou s vápencem. Rybinová dojírna Farmtec 2 x 12 poskytuje při dojení dvakrát denně odpovídající výkon pro necelých 600 krav, chovaných na farmě.
Zhruba před půl rokem se dojírna zmodernizovala. Dojicí stání bylo osazeno průtokovým měřičem mléka. Vyměnil se dezinfekční systém. Na dojírnu byl namontován informační panel pro rychlou orientaci obsluhy. Každá dojnice dostala na krk identifikační známku a vitalimetr. Ve stájích byly nainstalovány antény pro příjem údajů z vitalimetrů. Všechny tyto vymoženosti řídí nově vyvinutý software nazvaný Farmsoft. Jeho autorem jsou vývojáři z Agrosoftu Tábor a vznikl jako výsledek jejich spolupráce se společností Farmtec za přispění konzultací s významnými chovateli a výzkumnými a vědeckými pracovišti, především se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Téměř žádná říje neuteče
Pro práci ošetřovatelů znamenala instalace systému velkou změnu. Ráno, když provozní zootechnik přijde na směnu, spustí program, a má před očima denní hlášení. To jej upozorní na zákroky, které by měl v daný den provést a na zvířata, která by měl překontrolovat. „Výhodnou je, že přímo ze sestavy mohu prokliknout na konkrétní zvíře, podívat se na všechny jeho údaje a hned se zase mohu vrátit zpět do sestavy denního hlášení. Například mne zajímají krávy 18 až 25 dní od zapuštění, u kterých podrobně analyzuji aktivitu a zjistím, jestli se přebíhají či nikoli. Aktivitu ukazuje tento graf,“ chválí si přehlednost výstupů hlavní zootechnik Ing. Miroslav Lapčák a dodal: „Ekonomicky nám tento systém přinesl za čtyři měsíce fungování úsporu asi šedesát tisíc korun na inseminačních dávkách, zabřezávání se zlepšilo, což lze pozorovat na inseminačním indexu, který se snížil z 2,3 na 2,1 inseminací na krávu.“

Hlídač dojení
Výborným pomocníkem pro obsluhu na dojírně je informační panel, který je umístěn na jednom konci dojírny nad hlavou dojičů. Obsluha může jednoduše sledovat identifikované dojnice, panel také upozorňuje na problémové krávy a informuje o velikosti nádoje. Pokud je v počítači nastaveno, že se dojnice nemá z jakéhokoli důvodu dojit, například probíhá antibiotická léčba, a obsluha se ji přesto pokouší nasadit, dojicí zařízení se po identifikaci zvířete automaticky zablokuje.
Mocným nástrojem pro zootechniky je rovněž tvorba vlastních sestav a filtrů z kompletní datové základny. Uživatel si pomocí filtrů vytvoří skupiny zvířat, se kterou chce pracovat a může vymezit i časový úsek zpracování dat. Do sestavy si uživatel vybere informace, které chce o zvířeti zobrazit a způsob jejich třídění.
Tvůrci Farmsoftu uvádí, že čas strávený zadáváním údajů do počítače je sice o něco delší než psaní na papír, ale uživateli se mnohonásobně vrátí. Příkladem je sledování zdravotního stavu zvířat. Zaznamenáním léčeného zvířete, jemu podaných léků, provedených zákroků, zadání ochranných lhůt do programu Farmsoft automaticky přenáší povel do technologie k zablokování dojicího stroje po dobu ochranné lhůty a informaci k podání léčiv na informační panel v dojírně. Informace se následně promítají do výstupních sestav, které chovateli poskytnou přehled o používání léčiv a nákladech na léčbu u jednotlivých dojnic, dále seznam zvířat v ochranných lhůtách, statistiku spotřeby léčiv.

Propojení s plemenáři
„Na programu oceňuji komplexnost – od řízení technologie přes operativní vedení stáda až ke vstupům do účetnictví, včetně propojení s ústřední evidencí a Plemdatem. Pokud plemenářské firmy poskytnou do systému data o býcích, lze z kanceláře díky programu dobře vybírat inseminační dávky. Kdykoliv a odkudkoli se mohu přes internet podívat, co se děje například na dojírně. Pomocí on-line simulátoru dojírny zjistím, která dojnice je na jakém stání a kolik v daném okamžiku dojí. Co mi na systému zatím chybělo, je možnost vyhledávání a zadávání dat přímo mezi zvířaty ve stáji, i takovou možnost systém nabídne – přes mobilní telefon,“ hodnotí hlavní zootechnik Lapčák nový software.

Více v Našem chovu 3/2013

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *