Vepřové maso je bezpečné

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) provedla v loňském roce, v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci, bezmála 93 000 vyšetření. Sledován byl především obsah reziduí a kontaminantů. Výsledky jsou velmi dobré. Podíl nevyhovujících nálezů byl jen 0,05 %.

U výkrmu prasat byl ze všech odebraných vzorků zjištěn pouze u jednoho prasete měřitelný výskyt limitů koncentrace antibiotika zakázaného v chovu potravinových zvířat. Rozsáhlé následné vyšetřování v chovu původu prasete však neprokázalo použití tohoto léčiva. Záchyt reziduí antibiotik nebyl zaznamenán ani u vyřazených prasnic.

Mezi sledované látky patří rovněž steroidy. I u nich byl zjištěn jediný případ, kdy se v moči vyskytovala zvýšená hladina 17-beta-19-nortestosteronu. Vyšetření dalších zvířat v chovu však žádná rezidua steroidů nezjistila.

Výskyt těžkých kovů a dalších cizorodých látek v tuku a orgánech zvířat ukázal pokračování příznivého trendu. Žádný vzorek neobsahoval nadlimitní množství a celkové průměrné hodnoty neustále klesají. „Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat, z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB, přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená Státní veterinární správou,“ poznamenal k tomu ústřední ředitel SVS MVDr. Semerád.

Zdroj: SCHP*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *