Vepřové maso ze zemí s africkým morem prasat bude muset být před uvedením na český trh předem vyšetřeno

Všechny zásilky vepřového masa a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z něj původem ze zemí s výskytem afrického moru prasat (AMP) budou muset od 2. října být před uvedením na český trh vyšetřeny na přítomnost DNA viru této nákazy. Povinnost se bude vztahovat také na vedlejší živočišné produkty, maso prasat divokých a produkty z něj. V souvislosti s výrazným zhoršením nákazové situace v Evropě vydá a zveřejní na úřední desce ministerstva zemědělství (MZe) Státní veterinární správa (SVS) v pondělí 1. října mimořádná veterinární opatření, která tuto povinnost příjemcům zásilek nařídí.

Povinnost se vztahuje na všechny tuzemské provozovatele potravinářských podniků dovážející výše uvedené produkty z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska nebo Rumunska, tedy států s potvrzeným výskytem AMP v chovech domácích prasat či u volně žijících prasat divokých. Každá zásilka bude moci být uvedena na tuzemský trh až poté, co bude v akreditované laboratoři vyšetřena na přítomnost DNA viru AMP s negativním výsledkem. V případě nevyhovujících výsledků budou příjemci zásilek povinni o tom neprodleně informovat SVS.

Vzhledem k vývoji nákazové situace v Evropě je potřeba ochránit domácí chovy prasat a trh s vysokými standardy pro spotřebitele před možným zavlečením nákazy. Proto jsme se rozhodli podmínit vstup potenciálně nebezpečných potravin z rizikových zemí povinným vyšetřením na virus AMP. Boj s nákazou nás stál hodně peněz a je za ním řada omezujících opatření, proto nechceme riskovat další zavlečení choroby na naše území,“ zdůvodnil nařízení ministr zemědělství Miroslav Toman.

SVS již v současnosti namátkově vyšetřuje zásilky vepřového masa a masa prasat divokých ze zemí s výskytem AMP v chovech prasat na přítomnost jeho viru. V průběhu letošního roku bylo odebráno více než 100 vzorků. Ani v jednom případě nebyla zjištěna přítomnost viru AMP. S novým veterinárním opatřením SVS zároveň výrazně zintenzivní monitoring a v jeho rámci bude vyšetřovat vepřové maso a produkty i ze zemí, na jejichž území se dosud AMP oficiálně nevyskytl.

Ze šetření SVS vyplývá, že ze zemí s výskytem AMP v poslední době odeberou čeští odběratelé zhruba 3000 zásilek vepřového masa v celkovém množství okolo 4000 tun. „Kapacita laboratoří Státních veterinárních ústavů je dostatečná a vyšetření jednotlivých vzorků by mělo být realizováno nejpozději do 24 hodin od jejich přijetí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „Cena vyšetření, která dle platného sazebníku dosahuje 1100 Kč, by rozhodně neměla citelně ovlivnit náklady odběratelů,“ dodal.

Vyšetření provádí zmíněné Státní veterinární ústavy a to v Jihlavě, Praze a Olomouci. Pro usnadnění odesílání vzorků, připraví Státní veterinární správa vzor objednávky laboratorního vyšetření, který pro volné použití zveřejní na svých internetových stránkách.

Za nesplnění povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může správní orgán uložit pokutu až do výše dvou milionů Kč.*

Tisková zpráva

Komentáře ke článku 26

 • it assignment help

  Assignmentstudio.net brings you the high quality online Professional IT Management Assignment Help for all kind of your college and university assignments related to IT management. Our assignment help Melbourne services are the best in assignment help business and highly preferred by students.
  For further information & queries, Visit our website it assignment help

 • toyota market research

  Toyota Company is considered to be one of the largest automobile manufacturers in the auto industry worldwide. It was founded by Kiichiro Toyoda in 1937. Toyota sells vehicles in more than 170 countries and employs around 320,808 people worldwide (Toyota UK, 2017). It’s “Lean Manufacturing” and “Just in Time” production has been reflected in its management philosophy. Toyota’s headquarters are situated in Aichi.
  for further information & queries, Visit our website toyota market research

 • Edvise Hub

  Just imagine, you have different assignments to complete in one week time period, either you can focus on one or two of them but not all of them. So best approach is to find the best assignment help or top academic writers to help you out with your university assignments. Assignmentstudio.net is considered to be the premium assignment writing service that can help you get your desired grades, that will enable you to focus on projects you feel more comfortable with.
  For further information & queries, Visit our website assignment writing services

 • Angelina Jolie

  Are you stuck in your college assignment help so, put your all burden on us and relax because our extraordinary writers can complete your assignment with high quality at a nominal rate. Get Assignment help New Zealand from nzassignmenthelp.com and achieve your academic targets in a limited time.

 • Ammie Jackson

  Being an academic writer from past 5 years providing assignment writing services to college and university students also associated with Myassignmenthelp platform. I am dedicated in providing best online academic writing services to the college students at the affordable rates.

 • james stephens

  The assignment help to the students at a reasonable price provided by the expert assignment writers at irelandassignmenthelp.com. Here we provided the best Help with homework to all students as we have the prominent team of professional and well-qualified professors who are helpful for the students to complete their assignments without missing the deadline.

 • Adam Hebrew

  Such a nice blog post on this topic. We provide an online assignment writing service in uk. If you want to submit a flawless assignment, then take help from our writer. Our professionally trained editors will enunciate the thoughts incorporated in the paper more appropriately. They will remove all the punctuation and grammatical errors.

 • Stefan Carl

  Grab the best and authentic help with all major courses like nursing, law, management, marketing, hospitality, and so many courses from students assignment help.com in New Zealand. Hire the experts now! And get the best NZ assignment help.

 • Assignment Help

  I’ve really like your blog and inspire me in many ways. If you need any assistance regarding assignment making, we have 3000+ highly qualified academic writers. Our assignment help writers delivers essay writing services for students with the best quality. They ensure timely delivery of the assignments.
  Visit us@ Assignment Help

 • Jessica Pearl

  This article is really good for all newbie here, great way of explanation and your post gave me a new perspective. Livewebtutors provides you a professional online assignment help services that can help you to change your academic pathway. We provide all kinds of academic assignment help to the students at the cost-effective prices.
  Visit us@ Assignment Help

 • Jijo

  Different Essay Writer say that writing attractive hooks are indeed very important for your essay and research papers. A hook is the very first line of your introduction. The line confirms a reader’s attention on your academic paper.

 • Darcy Zara

  Students will get a number of help in their academic sessions like assignment help, homework help etc. To cover this need assignment expert are available online. This service will found best friends of students at the time when they stuck in their coursework.

 • ketty smith

  In today’s time students face the problem of stress in college. Whether it is because of social anxiety, or not being able to clear exam etc. Most of the times, students get stressed due to their piled up assignments. If it is with you also then you might look for All assignment help Reviews.

 • Michael Jones

  Looking for someone write my assignment here are Expert Allassignmenthelp well efficient and capable of creating unique assignments for students .Online Assignment Help is a term which is best for students help, they can easily get help for their assignments online.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *