Veterinární léčiva a medikovaná krmiva

Na XXVI. konferenci představenstva Spolku pro komodity a krmiva a Odborné sekce krmiv o krmivech a výživě hospodářských zvířat byl jedním z přednášejících MVDr. Jiří Bureš, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Přednášel o novele zákona o léčivech a krmivech.

 

Do Poslanecké sněmovny byla zaslána novela zákona o léčivech jako sněmovní tisk 1224/0, jehož součástí je i novela zákona o krmivech. Bylo to vše doručeno do PSP 21. května 2021. Do října to ještě nebylo projednáno. Ministerstvo zemědělství podalo jeden z návrhů, kde bude žádáno o výjimku v rámci legislativního procesu, aby byl proces zrychlen. Schválení se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2022.

Připravují se dva samostatné zákony, a to o léčivech a o krmivech.

Zákon o léčivech (ÚSKVBL) se bude týkat distribuce veterinárních léčivých přípravků výrobci, jejich předepisování a používání (ohledem na typ léčivého přípravku) a maloobchodního prodeje/výdeje.

Zákon o krmivech (ÚKZUZ) se týká např.výroby medikovaných krmiv/meziproduktů, jejich uvádění na trh a také zneškodňování.

Provozovateli, kteří jsou podle jiného právního předpisu oprávněni uvádět na trh medikovaná krmiva chovatelům zvířat v zájmových chovech, jsou lékárny, a to za účelem jejich výdeje na základě receptu pro medikované krmivo, provozovatelé uvedení v předpisu za účelem jejich výdeje nebo použití prostřednictvím veterinárního lékaře a dále prodejci vyhrazených veterinárních léčivých přípravků za účelem jejich prodeje, a to pouze jde-li o prodej medikovaného krmiva vyrobeného z veterinárních léčivých přípravků uvedených v seznamu Veterinárního ústavu.

Jaké přípravky lze použít pro výrobu medikovaných krmiv? Až dosud se mluvilo jen o medikovaných prefixech. Nově lze medikovaná krmiva a meziprodukty vyrábět pouze z veterinárních léčivých přípravků, včetně veterinárních léčivých přípravků určených k použití v souladu s články v nařízení, registrovaných pro účely výroby medikovaných krmiv v souladu s podmínkami stanovenými v uvedeném nařízení.

 

Dopady Green Deal, Farm to Fork

V létě (12. 8. 2021) byla publikovaná zpráva Joint Research Center (JRC) s názvem Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model. Podle přednášejícího tato analýzy nezahrnuje zavádění udržitelných a inovativních doplňkových látek, podporu zdravější a udržitelné diety, revizi pravidel pro welfare a možnost „welfare labelling“, snížení potravinových ztrát, opatření ke snížení skleníkových plynů, redukce používání antimikrobik, revize povinného nutričního značení, danění potravin atd.

Zavedením těchto strategií (GD a F2F) dojde ke značným změnám v zemědělství.

Dojde k poklesu produkce mléka (–10 %), hovězího masa (–15 %), drůbežího masa (–15 %), obilnin a olejnin (–15 %). Zhorší se obchodní pozice EU, dojde ke 10% zvýšení produkčních cen s negativním dopadem na příjem chovatelů a o 28,4 %ke snížení emisí skleníkových plynů (ale asi 50 % jich bude však nahrazeno zvýšenou produkcí ve třetích zemích).

Podle zprávy USDA (amerického ministerstva zemědělství) se dá čekat snížení zemědělské výroby v EU o 12 %, zvýšení cen pro spotřebitele (o 3600 Kč/osobu/rok), snížení objemu obchodu, snížení HDP (EU – 71 mld. USD), bude snížena potravinová bezpečnost zejména v nízko– a středně příjmových zemích (+ 22 milionů lidí trpících nedostatkem potravin s méně než 2000 kcal/den).

Podrobněji v časopisu Náš chov 12/2021.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *