Vhodné zoohygienické podmínky pro zdravý odchov telat

Odchov a chov telat je základním pilířem chovu skotu. Mezi hlavní faktory úspěšného odchovu telat se řadí výběr vhodného plemene, výživa a zoohygiena. S tím souvisí potřeba zajistit teleti dostatečnou chovatelskou péči a dobré zoohygienické podmínky. Při dodržení těchto zásad chovatel získá zdravou jalovičku, která může být následně použita na obnovu stáda a na zajištění mléčné užitkovosti.

Péče o telata by měla začínat již v prenatálním období. Matce je důležité zajistit dobrý zdravotní stav ochranou před negativními infekčními, tak neinfekčními vlivy a správně vybalancovanou krmnou dávku. Vlastní porod patří mezi kritické období jak pro matku, tak i pro tele. S novorozenými telaty po porodu manipulujeme a zacházíme ohleduplně. Následně je nezbytné provést ošetření pupečního pahýlu jeho zkrácením a odstraněním zbytků krve, která by představovala živné médium pro bakterie z prostředí. Poté následuje jeho dezinfekce, která se nejčastěji provádí ponorem do silného roztoku jodu. Nakonec se tele napojí kolostrem. V moderních systémech chovu skotu s tržní produkcí mléka se nejčastěji praktikuje časný odstav telat do 12 hodin po porodu, kdy se zdravé tele přesune do venkovního individuálního boxu (VIB). Venkovní individuální box představuje nejčastější způsob ustájení telat do odstavu, který mláďatům umožnuje pobyt jak v kryté části tzv. budce, tak i ve venkovní části výběhu.

V současné době se setkáváme s tím, že spousta chovů je na dobré technologické úrovni, ale bohužel ne na úrovni ošetřovatelské. Toto je bohužel spojeno s nedostatkem pracovních míst a vyšší fyzickou a časovou náročností s chovem hospodářských zvířat. Proto je nutné, aby ošetřovatelé byli důkladně a pravidelně proškolováni, a aby dodržovali výše zmíněná pravidla, čímž dojde k eliminaci ztrát v chovu dojeného skotu.*

MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D., MVDr. Lenka Kudělková, Ph.D., Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., Ing. Milan Boháč, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav zootechniky a zoohygieny, Ústav výživy zvířat, Školní zemědělský podnik Nový Jičín

 Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2019.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *