Videoreportáže

Hledání rezerv posouvá kvalitu

Zemědělské družstvo Krč u Protivína se zabývá klasickou zemědělskou výrobou. Chov českého strakatého skotu, respektive produkce mléka je pro uvedený podnik hospodařící na Písecku jedinou disciplínou živočišné prvýroby. S roční produkcí milón šest set tisíc litrů mléka se v rámci okresu řadí mezi středně velké producenty. Dosahovanou užitkovostí odpovídající průměru...

Kategorie: Dojený skot, welfare

Zootechnická práce v extenzivních chovech

Extenzivní chov přežvýkavců představuje technologicky nenáročný systém s využíváním trvalých travních porostů za účelem pastvy zvířat. I v tak zdánlivě jednoduchém systému hospodaření je nutné dodržovat chovatelské zásady, které vedle kvalitní produkce zajistí šetrnou údržbu krajiny. Často se přitom praktikují zejména v méně příznivých oblastech, těžko přístupných lokalitách či ve...

Kategorie: Pastva

V Nepomuku se sešli chovatelé skotu

Společnost AB PLUS – Beneš, s. r. o. uspořádala v únoru v Nepomuku již desátý ročník semináře věnovaného chovu dojeného skotu. Nosnými tématy byly šlechtění skotu, hygiena, výživa a ustájení. Koronavirus tehdy ještě nebyl tématem číslo jedna, a proto organizátoři Kateřina Benešová a Václav Beneš mohli přivítat hosty z řad...

Kategorie: Dojený skot

Silážování krmiv musí být precizní

Konzervace krmiv silážováním je v našich podmínkách velmi důležitá. Rychlé okyselení biomasy snižuje ztráty sušiny a energie a omezuje degradaci živin. Zároveň potlačuje nežádoucí mikroflóru. Tyto informace zazněly na semináři Konzervace krmiv a Silage Cup, kterou uspořádala v Kurdějově společnost BIOFERM CZ.

Kategorie: Dojený skot

Glycidová krmiva v našich podmínkách

Ing. Zdeněk Štokr se na semináři společnosti BIOFERM CZ zaměřil na téma glycidových krmiv, která v našich podmínkách představují zejména kukuřičné siláže. „Konzervace kukuřice byla dříve uváděna jako téměř bezproblémová, což nebylo úplně pravdou. I produkce kukuřičné siláže měla a má své požadavky na dodržení správné zralosti, zpracování, inokulace atd....

Kategorie: Dojený skot

Pohledem bioklimatologa

Vývoj zemědělství i krajiny je těsně spjat s podnebím. Na našem území jeho změnu dokumentuje nárůst průměrné teploty o jeden stupeň Celsia za posledních dvě stě let. Se zvýšenou teplotou souvisí změny v distribuci srážek, vyšší intenzita výparu nebo výskyt teplých zim. Tématu budoucnosti zemědělství a krajiny se z pohledu...

Kategorie: Nezařazené

Jak správně silážovat

Seminář Konzervace krmiv a Silage Cup uspořádala v Kurdějově společnost BIOFERM CZ. Její zástupce Ing. Tomáš Šerý zdůraznil význam hermetického uzavírání silážních jam (SiloText, Silobag), jenž minimalizuje únik CO2, průnik kyslíku a srážek do siláží, a tedy jejich aerobní znehodnocení. Cílem je také zajistit vysoký podíl kyseliny mléčné, podle Šerého...

Kategorie: Dojený skot

Za týden jsme šli všichni na ples

Obec Radim se nachází zhruba šest kilometrů severovýchodně od Jičína, na okraji Jičínské kotliny, v úrodné denudační sníženině (průměrná výška 300 m n. m.), která je otevřená v jižním a západním směru a zvolna se svažuje k jihu. Na severní straně tvoří dominantu vrchy Kumburk (642 m n. m.) a...

Kategorie: Dojený skot

Cesty k udržení farmy ve formě

Tradiční jarní seminář společnost VVS Verměřovice se tentokrát konal ve Věrovanech u Olomouce. Pořadatelé zvolili společné téma, které propojuje všechny přednášky. Jsou to Cesty k udržení farmy ve formě. Na programu byla jedna přednáška se silážní problematikou, druhá k reprodukci a třetí k managementu tranzitního období v souvislosti s imunitou....

Kategorie: Dojený skot, Nezařazené

Vše je o kvalitě a správném postupu

Společnost Mikrop spolu s firmou DeLaval a Zoetis uspořádala minulý týden ve Velkém Meziříčí seminář Chov skotu. Tématu zlepšení kvality mléka se na něm věnoval Dr. David A. Reid. Přednášející je americký veterinární specialista v oblastech technologie, technika a management dojení.

Kategorie: Nezařazené