Vlastnosti masných plemen skotu související s telením

Průběh porodu patří u masného skotu k těm nejdůležitějším. Ovlivňuje úspěšnost odchovu telete, promítá se do další plodnosti krav a má také významný dopad na ekonomiku chovu. Z tohoto důvodu patří průběh porodu a hmotnost při narození i obvod šourku u býků k významným vlastnostem sledovaným v rámci kontroly užitkovosti a vyhodnocovaným v rámci kontroly dědičnosti.

Kvalitní plemenné hodnoty průběhu porodu a hmotnosti při narození závisí tedy na tom, jak pravdivé jsou údaje zaznamenávané chovateli v kontrole užitkovosti. Z těchto důvodů je proto nezbytné věnovat této chovatelské činnosti patřičnou pozornost.

Hmotnost při narození je důležitým chovatelským ukazatelem, zjišťovaným přímo vážením telat, nebo je možné využít i kvalifikovaný odhad. Méně přesná metoda než vážení, ale přesnější než odhad je využití měřicí pásky. Hmotnost odhadnutá s pomocí pásky se liší pouze o +/– 3,2 kg u býků a o +/– 2,9 kg u jaloviček. U drtivé většiny masných plemen jako je angus, hereford, simentál, charolais, limousin atd. lze ale tuto metodu bez obav používat.

Koeficienty dědivosti jsou obecně vyšší pro hmotnost při narození než pro průběh porodu.

Velikost šourku u býků je považována za důležitý znak vypovídající o plodnosti býka. Tento důležitý genetický znak je jedním z ukazatelů, na který by se měl chovatel při výběru plemeníka do stáda zaměřit. Tento ukazatel, který patří mezi vysoce dědičné znaky, je proto do značné míry určují pro genetické hodnoty zvířete samčího pohlaví.*

 Kamil Malát, DiS., ČSCHMS, Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D., Ing. Michaela Brzáková, Ing. Alena Svitáková, VÚŽV Praha-Uhříněves, Martin Mejdrech, Jihočeský chovatel

Podrobněji v časopisu Náš chov 9/2018.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *