Vsadili na produkci mléka a dobře udělali

Akciová společnost Agro Podlesí se specializuje na chov mléčného skotu. Jestliže loni chovatelé hospodařící na Kutnohorsku dodali do mlékárny 14 760 tisíc litrů mléka za rok, současné výsledky ukazují, že mají slušně našlápnuto k překonání hranice 15 miliónů litrů. Názorný příklad toho, že i při specializaci na jednu komoditu může být živočišná výroba perspektivní.

Chov skotu zmiňovaného středočeského zemědělského podniku reprezentuje 1300 dojnic a tomu odpovídající počet telat a jalovic s celkovým počtem 2600 evidovaných zvířat ustájených na třech farmách. Zatímco v Červených Janovicích a v Bahně to jsou produkční farmy, pro jalovice a krávy stojící na sucho jsou určené ustájovací kapacity na farmě Petrovice.
Při trojím dojení je průměrná denní dodávka do mlékárny na úrovni 43 tisíc litrů mléka. Pokud jde o obsah mléčných složek, u stáda v Červených Janovicích evidují 3,58 % tuku, 3,5 % bílkovin a 5,0 % laktózy. Na farmě Bahno je to 3,8 % tuku, 3,5 % bílkovin a 4,98 % laktózy.
Ještě před šesti roky však byla ekonomika výroby mléka chovatelů podniku Agro Podlesí, a. s., úplně někde jinde. Zlom přišel po kompletní restrukturalizaci živočišné výroby, v jejímž rámci se chovatelé zaměřili na výživu, zdravotní stav a management stáda.
Z vlastního obratu postupně navýšili od roku 2012 průměrné stavy dojnic z 870 kusů na 1280 dojených krav evidovaných v loňském roce. Ukazatelem fungující reprodukce je i navýšení počtu porodů, přičemž za šest let již podnik evidoval 960 porodů oproti 620 v roce 2012. Pro Agro Podlesí bylo neméně zásadní také snížení ztrát na telatech (včetně mrtvě narozených) ze třinácti na sedm procent, ale i snížení brakace krav ze 42 % na 30%.
„To, že se našemu týmu v tomto odvětví daří, dokládají velice dobré výsledky, kterých jsme dosáhli v loňském roce při vyhodnocení stáda a dojnic na mléčné složky, to znamená tuku a bílkoviny. Farma Červené Janovice je vyhodnocena jako vůbec nejlepší chov v celém regionu a hned za nimi na druhém místě se umístila naše další farma Bahno. Dále jsme se umístili na prvních dvou místech v kategorii holštýnských prvotelek. Současně jsme obsadili i první místo za celoživotní užitkovost českého strakatého plemene. Oceněná čtrnáctiletá dojnice je pak důkazem toho, že i ve velkých chovech se krávy nedožívají vysokého věku,“ spokojeně konstatoval předseda představenstva Agro Podlesí, a. s., Ing. Jan Procházka, Ph.D., který současně zastává stejnou funkci i v ZD Červené Janovice.*
Více se dočtete v květnovém čísle časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *