Vybrané výsledky ze studie Q-CZ

Možnost analyzovat dopad Coronaviru na uplatňování a zajišťování vyšších standardů kvality mléka v režimu Q CZ umožnil vyhlášený dotační titul pro realizaci studie trhu. Studie Q CZ shrnuje výsledky rozsáhlého souboru 783 podniků a 303 674 krav. To znamená 88 % dojnic zapojených do kontroly užitkovosti.

Z výsledků studie Q CZ je patrné, že převažovaly podniky s volným ustájením (97,4 % podniků). Pouze 1 % krav bylo chováno v podnicích s vazným ustájením. Tyto výsledky mají tedy vysokou vypovídací schopnost. Závěry z této studie lze proto využít pro rozhodování v tomto odvětví zainteresovanými organizacemi a pro pochopení trendů v chovu dojeného skotu. Cílem studie bylo analyzovat dopad krize koronaviru covid-19 a vedle toho bylo provedeno rozsáhlé sledování celé řady ekonomických ukazatelů, ukazatelů zdravotního stavu a technologických ukazatelů. K dispozici byla data za rok 2019 a v prvním pololetí roku 2020. Data byla editována a byly vyřazeny extrémní nebo nesmyslné hodnoty. Některé vybrané výsledky z této rozsáhlé analýzy shrnuje tento příspěvek.

V počátku krize Covid 19 došlo k poklesu cen za litr mléka. V prvním pololetí roku 2020 byly ceny mléka ve všech měsících nižší než v prvním pololetí roku 2019 (tabulka 1). Ke snížení cen mléka došlo ve většině sledovaných podniků. Zvýšení cen bylo méně časté (11,1 %). Podíl podniků, kde se ceny v průběhu sledovaného období nezměnily, byl zanedbatelný (1,2 %). Podle údajů Ministerstva zemědělství ČR došlo ve druhém pololetí roku 2020 k růstu průměrných cen mléka.

Krize neměla dopad na množství dodaného mléka do mlékáren. Ve sledovaném období došlo ke zvýšení produkce mléka. Problémy s odbytem byly hlavním důvodem poklesu cen mléka. Z výsledků je patrné, že ve většině podniků došlo ke zvýšení množství prodaného mléka do mlékáren (75,5 % podniků). Za celý soubor podniků byl ve sledovaném období prvního pololetí roku 2019 a prvního pololetí roku 2020 patrný růst množství prodaného mléka do mlékáren o 6,4 %.

Ing. Pavel Bucek,

Českomoravská společnost chovatelů, a. s.

Celý článek najdete v Našem chovu 4/2021. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *