Výroba mléka a její perspektivy

Byly použity celosvětové údaje z databází Faostatu a z Mezinárodní srovnávací sítě zemědělských podniků (IFCN). Mezi hlavní analyzované ukazatele patří vývoj počtu obyvatel, zemědělské půdy, stavů a výroby mléka za jednotlivé světové regiony (světadíly) a svět celkem. Většina ukazatelů je hodnocena za období 1961 až 2017 a výhled vývoje vybraných ukazatelů do roku 2025 nebo 2030. Doplňkovým ukazatelem jsou farmářské ceny mléka.

Vzhledem k vývoji hlavních ukazatelů a k rozdílným podmínkám výroby mléka v regionech světa je spolehlivá dlouhodobá prognóza dalšího vývoje této komodity obtížná až nemožná. Přesto je známo několik historických, aktuálních a předpokládaných dat o světové výrobě mléka.  Roční růst světové produkce mléka v nastávajícím desetiletí je prognózován na 1,8 %, což je o 0,3 % pomalejší roční přírůstek růstu než v uplynulé desetileté periodě (2,1 %). Podle většiny ukazatelů lze usuzovat na rychlejší růst v rozvojových než ve vyspělých zemích, z nich pak především v Asii a v Africe.

Na vývoj sektoru mléko v nastávajícím období bude působit hlavně:

  • nižší poptávka po mléce a mléčných výrobcích na světovém trhu;
  • vyšší konkurenceschopnost evropské výroby mléka na světových trzích a vyšší exporty;
  • rostoucí spotřeba másla a sýrů a klesající spotřeba konzumního mléka;
  • požadavky společnosti na výrobu mléka (bio, GMO free, pohoda zvířat, krmení, hnojení aj.);
  • celosvětově vysoká poptávka po mléčném tuku a přebytky SOM;
  • mírné snižování stavů krav a pokračující strukturální změny;
  • vysoká variabilita cen mléka aj.

Česká republika se podílí na produkci mléka v Evropské unii přibližně 2 % a necelými 0,4 % na výrobě mléka ve světě. Vzhledem k významu chovu dojených krav pro českou živočišnou výrobu i celý agrární sektor lze dlouhodobou prognózu vývoje sektoru mléka ve světě považovat za relativně příznivou. Jedná se především o očekávané zvýšení produkce a spotřeby mléka a mléčných výrobků ve světě a o další zvýšení mezinárodního obchodu v příštích deseti až dvaceti letech.*

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., Ing. Jan Syrůček, Ph.D., VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves

Podrobněji v časopise Náš chov 2/2019.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *