Výroba mléka s důrazem na welfare a zdraví zvířat

Chov skotu za účelem produkce mléka je pro společnost Agro Jesenice u Prahy, a. s., klíčovým sektorem živočišné prvovýroby. Z ročně vyprodukovaného objemu 13,5 milionu litrů chovatelé dodají do mlékárny Pragolaktos, a. s., více než dvanáct miliónů litrů mléka v Q kvalitě. Uvedená středočeská akciová společnost nejenže zvládá ekonomický tlak na produktivitu výroby mléka při zajištění welfare zvířat, ale současně také pečuje o krajinu a napomáhá tak zachovat zdravé životní prostředí na jihovýchodním okraji metropole i pro další generace.

Společnost Agro Jesenice u Prahy, a. s., se sídlem ve Zlatníkách – Hodkovicích hospodaří na více než pěti tisících hektarech zemědělské půdy, z níž je 4813 ha orné a zbývající výměra jsou louky a pastviny. V rostlinné výrobě se společnost zaměřujeme na pěstování obilnin a krmných plodin pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Z tržních plodin má v osevních postupech významné zastoupení potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, mák a zelený hrášek. Pro zabezpečení krmivové základy pro chov skotu je to silážní kukuřice, víceleté pícniny, vojtěška, jetel a trávy. Vliv blízkého sousedství s hlavním městem se zmiňovaný středočeský zemědělský podnik se 175 zaměstnanci snaží minimalizovat diverzifikovanou výrobou, která doplňuje klasickou zemědělskou výrobu ještě o mrazírnu zeleniny, kompostárnu, bioplynové a čerpací stanice, ale i nabídku techniky na zemní práce a dopravu materiálu.
V rámci živočišné výroby akciová společnost vlastní farmu s chovem 1138 dojnic v Hodkovicích, farmu s repopulovaným chovem 750 prasnic dánské genetiky v Radovesicích a konečně ustájovací kapacity pro výkrm býků.
Ustájovací kapacity pro všechny kategorie skotu, tj. pro krávy v laktaci, ale i na porodně, stojící na sucho a pro vysokobřezí jalovice jsou kompletně zrekonstruované. V produkční stáji jsou prvotelky ustájené odděleně od starších krav.
Produkční stáj je průjezdná s boxovým ustájením ve dvouřadém uspořádání na každé straně krmné chodby pro čtyři skupiny po čtyřiasedmdesáti dojnicích. Na obvodových stěnách jsou svinovací plachty, nainstalované sprchování a ventilátory, které jsou kvůli co nejefektivnějšímu odvětrávání lehacích boxů nakloněné. Hnojnou chodbu udržuje v požadované čistotě vyhrnovací kejdová lopata, která shrnuje kejdu do podroštových kanálů, odkud je přečerpávána a potrubím odváděna do bioplynové stanice.
„Jako většina farem u nás máme problémy zpravidla jen v letním období, kdy zvířatům hrozí tepelný stres. Tomu se snažíme předcházet efektivní výměnou stájového vzduchu a nainstalovaným sprchováním vodou, které je napojené na termostat nastavený na určitou teplotu. Samozřejmě se snažíme vytvořit optimální podmínky také na dojírně a v čekárnách, a to jak pro zvířata, tak pro ošetřující personál. Vyzkoušeli jsme si, že pro udržení optimální zoohygieny hnojné chodby musí kejdová lopata shrnovat kejdu asi v hodinových intervalech, což je i přiměřená doba z hlediska rušení klidu zvířat. Krávy si na tento režim navykly a rozjetou shrnovací lopatu bez problémů překročí,“ uvedl vedoucí chovu skotu na farmě Hodkovice Patrik Maňhal.*
Více se dočtete v časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *