Záchyt salmonel v chovech drůbeže je stále vysoký

Podle monitoringu, kterým se se sleduje výskyt salmonel v prostředí u jednotlivých druhů komerčně chované drůbeže vyplývá, že cíl zohledňující celoevropské požadavky na tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže se daří plnit pouze v rodičovských chovech. V chovech nosnic s produkcí konzumních vajec, kuřat na maso a ve výkrmu krůt jsou zatím rezervy.

V rámci programu sledování salmonel v prostředí se monitoruje Salmonella spp. Zatímco v produkčních chovech jsou to sérotypy S. enteritidis a S. typhimurium, v reprodukčních chovech je to pět sérotypů.

„Například v roce 2020 jsme v reprodukčních chovech měli záchyt 0,15 %, přičemž cíl je do jednoho procenta, u konzumních vajec je 3,57 % pozitivních hejn, u kuřat 1,29 % a u krůt 1,85. Obdobný trend naznačují i dílčí výsledky letošního roku. Protože důvodem tohoto stavu jsou nedostatky v biosekuritě, budou naši inspektoři ještě více přihlížet při kontrolách i k opatřením, která souvisí právě se zajištěním biologické bezpečnosti,“ konstatoval ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

„Je třeba si uvědomit, že zajištění podmínek zdravotního stavu v chovu a bezpečnosti potravin je u drůbeže ve volnosti oproti konvenčním chovům náročnější. Zdrojem aviární influenzy, ale i salmonel či kampylobaktera mohou být volně žijící ptáci a hlodavci a riziko jejich proniknutí do volných chovů je nepoměrně vyšší. K minimalizaci rizik v případě ptáků přispívá krmení a napájení drůbeže uvnitř hal, ale také zasíťování výběhů a samozřejmě i oken ve stájích. Stejně tak se doporučuje skladovat podestýlku, pokud se používá, aby se zamezilo jejímu znečištění již zmiňovanými přenašeči. Na příkladu ptačí chřipky se však ukazuje, že tam, kde je populace volně žijících ptáků promořená virem aviární influenzy, bude z dlouhodobého hlediska prakticky nemožné udržet takový chov prostý této nebezpečné nákazy,“ odpověděl MVDr. Semerád na otázku, zda může zvyšující se počet záchytů salmonel v chovech produkujících skořápková vejce souviset s technologií chovu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *