Zákaz chovu drůbeže pod širým nebem  

V souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní aviární influenzy subtypu  H5N1 v České republice i jinde v Evropě Státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární opatření s celostátní platností. V jejich rámci chovatelé drůbeže (s výjimkou běžců a holubů) nesmí od dnešního dne chovat drůbež pod širým nebem a musí umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Nařízení zároveň omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika zavlečení ptačí chřipky do chovů.

 

Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy, případně pod přístřeškem, čímž by se mělo zabránit jeho kontaminaci výkaly od volně žijících ptáků. Ze stejného důvodu pak budou muset chránit také skladované krmivo, stelivo a vodu. Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat na jejichž hospodářstvích nelze drůbež a další ptáky umístit do budov musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Omezení pohybu v hospodářstvích se nevztahuje na osoby, jejichž účast je nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež.

„Státní veterinární správa apeluje na všechny chovatele drůbeže, aby ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali nařízená mimořádná veterinární opatření. Žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech a aby neprodleně hlásili krajským veterinárním správám případné změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Z hlediska biologické bezpečnosti je zásadní zejména zabránění přímému kontaktu drůbeže s volně žijícími vodními ptáky, zabránění přístupu volně žijících ptáků ke krmivu a vodě a ochraně krmiva, steliva a vody před kontaminací jejich trusem. Neméně důležité je sledovat zdravotní stav drůbeže a ptactva.

„Spotřebitelé se nemusí obávat nakupovat drůbeží maso a vejce. Nikde na světě se dosud neprokázal přenos ptačí chřipky konzumací živočišných produktů.  U českého masa a vajec máme navíc celý proces výroby pod trvalým dohledem, od chovu, přes jatka až na pulty obchodů. Doporučuji tedy všem spotřebitelům, aby dávali přednost tuzemským produktům,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V České republice bylo od konce září potvrzeno již pět nových ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. Nákaza byla potvrzena také u několika uhynulých volně žijících vodních ptáků v různých částech republiky. To svědčí o cirkulaci viru v populaci volně žijících ptáků a zvýšeném riziku výskytu nákazy na celém území České republiky. Ve většině případů vyšetření prokázalo vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka.

K výraznému nárůstu počtu nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *