Základní výběry býků v nouzovém stavu

Výbor Českého svazu chovatelů masného skotu přijal v souvislosti s výskytem koronaviru nouzová opatření pro organizační zabezpečení výběrů plemenných býků. Ta jsou v tuto chvíli platná pro druhý turnus s tím, že v případě změny situace mohou být kdykoliv operativně změněna či prodloužena. Český svaz chovatelů masného skotu (ČSCHMS) si plně uvědomuje složitost situace a omezení, která jsou spojena s vyhlášením nouzového stavu včetně všech právních důsledků spojených s jejich porušením. Současně je ale i přes nouzový stav povinností ČSCHMS pokračovat v práci a minimalizovat negativní dopady, která omezení s sebou přinášejí a která by mohla v případě nekontrolovatelných výjimek a nesystémovém uvolňování býků do prodejů vést k ohrožení regulérnosti systému základních výběrů (ZV), transparentnosti a rovného přístupu zacházení ke všem subjektům zapojeným do odchovu býků.

Všechny činnosti spojené s kontrolou užitkovosti a ZV budou prováděny při striktním dodržování hygienických a preventivních opatření plynoucích z režimu nouzového stavu.
Základní výběry (ZV) budou neveřejné (bez účasti majitelů býků a chovatelské veřejnosti). Za dodržení této podmínky zodpovídá provozovatel testačního zařízení (OPB).
ZV budou probíhat podle plánovaného kalendáře.
Pokud Rada plemenné knihy nestanoví jinak, budou ZV zabezpečeny v klasickém složení komisí (max. tři osoby) jako za „normálního“ stavu.
K zajištění objektivní informovanosti chovatelské veřejnosti se provozovatelům OPB doporučuje zajistit ze ZV v dostatečné kvalitě a rozlišení obrazu online stream (internetové živé vysílání průběhu ZV), který bude dostupný na internetu i po ZV.
K podání případných reklamací při odvolání proti verdiktu výběrové komise při vyřazení býka je při neveřejných výběrech zmocněn výhradně zástupce OPB, který bude odvolání řešit v součinnosti s majitelem býka. Ostatní ustanovení reklamačního řádu zůstávají v platnosti.
V den závěrečného vážení býků bude pracovníky ČSCHMS provedeno hodnocení zevnějšku všech býků. Technické zabezpečení bonitace bude řešeno po dohodě ČSCHMS a OPB. Jelikož toto hodnocení nemusí být kvůli nepřipravenosti býků na ZV zcela objektivní (zejména ve vztahu k exteriérovým vadám hlavně při posuzování končetin), bude toto hodnocení neveřejné a bude použito pouze v případě, že nebude možné kvůli dalšímu zpřísnění aktuálně platných vládních omezení provést ZV dle bodů 1 až 3.
Pokud bude do doby řádného termínu ZV dle schváleného kalendáře celá konkrétní OPB/obec uvalena do karantény, bude nařízen vládní zákaz vycházení či budou na úrovni vlády přijata jiná podobná omezení pohybu neumožňující vstup do OPB nebo by objektivně hrozilo, že je ohrožena péče o býky na OPB (problémy se zabezpečením personálu kvůli karanténě v jiné obci, odkud jsou pracovníci dané OPB), uznání býků do plemenitby a následné uvolnění do prodejů bude v dané OPB řešeno v krizovém režimu.
Pokud OPB/obec nebude uvalena do vládou vyhlášené karantény a přesto provozovatel OPB odmítne z obavy z šíření nákazy koronaviru do objektu členy výběrové komise vpustit a provést ZV, či vzniknou jiné překážky na straně provozovatele OPB zabraňující provedení ZV, budou býci odročeni na 3. turnus či na jiný termín po dohodě s OPB.
Jako podklad pro následné prodeje je doporučováno v součinnosti s ČSCHMS provést při ZV fotodokumentaci všech býků (aby bylo možné zajistit kvalitní fotky, je nutné řádné předvedení býků na tyči). Fotodokumentace pořízená před či po výběrech by byla plně na bedrech OPB.
V případě, že by provozovatel OPB nebyl schopen zajistit online vysílání ze ZV, doporučuje se z důvodu lepší propagace a prodejnosti býků pořízení videí a jejich následné zveřejnění po ZV (např. platforma youtube atp.).
Prodeje býků bude individuálně řešit příslušná odchovna.*

Podrobnější informace získáte na webu svazu www.cschms.cz

 

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *