Zdravá telata – šťastná telata – šťastný chovatel

Zdravá telata jsou nejenom šťastná telata, ale také se zvyšuje pravděpodobnost, že to budou dobře prodejná telata. Je nad slunce jasnější, že kupci nechtějí za své peníze dostat telata, která na první pohled vypadají, že jim není dobře, nebo jsou na nich ještě patrné následky předchozích problémů.

Aby telata vypadala co nejlépe, když se na farmě objeví kupci, nebo je potřeba, aby z nich vyrostla kvalitní posila základního stáda, musí chovatel a ošetřovatelé zvládnout celou řadu úkonů k minimalizaci negativního vlivu vnějších i vnitřních faktorů.

Zdravá telata jsou:

  • pozorná a bystrá,
  • aktivní a reagující na podněty,
  • interaktivní vůči svému okolí, hravá a zvědavá (tj. snaží se navázat kontakt) a mají čisté jasné oči a uši, které svými pohyby značí pozornost.

Základní kameny úspěšného odchovu telat se pokládají již krátce po jejich narození. Celé to „tajemství“ spočívá v dodržení několika zásadních pravidel. Jedním z nich je, že tele musí v co nejkratší době po narození dostat potřebnou dávku mleziva, které kromě vyššího množství živin obsahuje především pořádnou dávku životně důležitých protilátek – imunoglobulinů – zajišťujících ochranu telete před patogeny, jichž je ve stájovém prostředí vždycky víc než dost. Díky imunoglobulinům z mleziva si tele začne vytvářet svou vlastní imunitní výbavu, která jej ochrání nejenom před místními infekčními chorobami. Kvalita mleziva je určována množstvím v něm obsažených imunoglobulinu G (IgG) a jejich koncentrace by měla být vyšší než 50 g na litr. Bohužel, koncentrace protilátek po porodu rychle klesá, a proto je důležité získat mlezivo od matky co nejdříve a podat je teleti ideálně do dvou hodin po narození. Kvalita mleziva je nejvyšší krátce po otelení a při druhém dojení se již obsah protilátek snižuje na polovinu. V případě, že se nejedná o příliš kvalitní mlezivo, nemělo by se používat k prvnímu napojení telete, ale dá se použít pro druhé či třetí krmení.

Telata napojená odpovídajícím množstvím kvalitního mleziva v co nejkratší době po narození jsou méně náchylná k onemocnění a lépe prospívají i v dalších fázích odchovu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *