Zemědělcem roku je Růžový palouček

Zemědělské družstvo „Růžový palouček" se sídlem v Morašicích se stalo vítězem soutěže Zemědělec roku 2020 v Pardubickém kraji a zároveň absolutně zvítězilo v kategorii Chovatel. Společnost, která uspěla v hodnoceném parametru rentabilita aktiv, chová holštýnské i české strakaté plemeno, specializuje se na mléka a má vyvážený poměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou.

Růžový palouček není název obvyklý pro zemědělskou společnost, proto každého zřejmě zajímá, co za ním stojí. Na návrší uprostřed polí poblíž Morašic se totiž před lety podle pověsti sešli čeští bratři, kteří byli vyháněni do ciziny. Z jejich prolitých slz tady vyrostly růže, které nejdou vyplenit a každého, kdo se o to pokusí, prý stihne neštěstí. V tom tedy vězí původ názvu a znaku zemědělského družstva hospodařícího v okolí Růžového paloučku na Svitavsku a Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji.

„Hospodaříme na celkové výměře 2800 ha zemědělské půdy, z toho je 2500 ha půda orná, zbytek jsou trvalé travní porosty. Podnik se zaměřuje čistě na zemědělskou prvovýrobu ve vyváženém poměru rostlinné a živočišné výroby. Firma má 80 stálých zaměstnanců,“ otevřel rozhovor ředitel družstva Ing. Martin Střasák. „Právní forma družstva nám vyhovuje, máme 372 členů, ale žádný nemá více než 2 % podílu, takže nemáme majoritního vlastníka. Dlouhodobě vyplácíme dividendy a ze zisku financujeme nové investice. Asi 550 hektarů má družstvo ve vlastnictví, zbytek je propachtováno převážně od členů družstva. Družstvo navíc vlastní dceřinou akciovou společnost Segas,“ popsal vlastnickou strukturu Martin Střasák a doplnil, že pozemky družstva se nacházejí v nadmořské výšce 340 až 450 metrů. Na orné půdě se pěstuje pšenice ozimá (800 ha), sladovnický ječmen (320 ha), řepka olejka (330 ha), cukrová řepa (100 ha). Ostatní část výměry je určena pro pěstování krmných plodin pro potřeby živočišné výroby. Větší část kukuřice, která se seje obvykle na 400 ha, je určena pro výrobu siláží, zhruba 100 ha kukuřice pak pro výrobu vlhkého šrotovaného zrna. Na orné půdě se pěstuje také vojtěška a jetel v celkové výměře 340 ha.

Ing. Martin Střasák, výkonný ředitel družstva, a Mechanizátor Tomáš Netík (uprostřed) k převzali ocenění Zemědělec roku z rukou zástupců partnerských společností Moneta Money Bank, De Heus, Alltech a Generali Česká pojišťovna. Vyhlašovatelem soutěže byl týdeník Zemědělec.* 

Reportáž o podniku najdete v týdeníku Zemědělec.  

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *