Filtr

Změny v zákonu o léčivech pro rok 2022

V září roku 2014 předložila Evropská komise návrh nového nařízení, které bylo schváleno Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2018 a nabylo platnosti na začátku roku 2019. Od 28. ledna 2022 nabude toto nařízení účinnosti a plně tak nahradí stávající směrnici 2001/82/ES.

Kategorie: Prasata

Aktuální články

Ekonomika nových znaků plodnosti kanců a prasnic

Šlechtění prasat se u mateřských plemen dlouhodobě zaměřuje na zlepšení reprodukčních ukazatelů prasnic, zatímco u otcovských plemen se sleduje produkce masa a jeho kvalita. Ke komplexnosti šlechtitelských cílů však přispívají i další mateřské a otcovské vlastnostmi jako jsou například počet struků a kvalita spermatu. ...

Kategorie: Prasata

Ekonomika výroby vepřového masa v Evropské unii

Mezinárodní srovnání ekonomiky výkrmu prasat, které probíhá v rámci projektu InterPIG do něhož je zapojeno sedmnáct zemí, ukázalo hlavní rozdíly v průměrných nákladech a výkonnosti v jednotlivých zemích. Průměrné výsledky zemí Evropské unie byly srovnány také s výsledky třetiny nejlepších farem ve Francii, Dánsku a České republice. Pro nalezení hlavních...

Kategorie: Prasata

Jak zabezpečit zvířata na pastvinách před vlky

Podle terénního monitoringu šelem na území České republiky, na němž se podílejí Hnutí DUHA Olomouc, Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Správa národního parku Šumava a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je u nás osmnáct smeček vlků. Vzhledem k legislativní ochraně se dá předpokládat, že problémy...

Kategorie: Ostatní

Trh se uklidnil

Koronavirová pandemie ovlivňuje doslova každý náš krok. Dopady na produkci jatečných prasat a vepřového masa se však zatím zdají být poměrně malé. Ve většině významných produkčních zemí působí největší problémy pro chov a porážky chybějící pracovníci, kteří jsou uzavřeni v karanténě nebo nemocní. Obzvláště v zemích masivně postižených to zásadně...

Kategorie: Prasata

Podrobnosti k výběrům masných býků

Český svaz chovatelů masného skotu má podle ředitele Kamila Maláta zájem na tom, aby v době nejistoty ve spojení s nouzovým stavem byla zajištěna maximální informovanost chovatelské veřejnosti o způsobu zabezpečení výběrů býků a jejich následných prodejů. Ty začínají v úterý 14. dubna 2020. „Již jsme zmiňovali, že se mezi...

Kategorie: Masný skot, Nezařazené

Covid-19 a nedostatek pracovní síly v chovu prasat

Problémy v živočišné výrobě mají i chovatelé a zpracovatelé za mořem. Řeší to ale úplně jinak. Ačkoli prasata nejsou koronavirovým onemocněním přímo ovlivněna (covid-19), globální pandemie ovlivňuje produkci prasat mnoha různými způsoby. V USA a Kanadě, stejně jako na mnoha jiných místech na světě, blokování společnosti způsobuje náhlý nedostatek zahraničních...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Boj proti smrtící viróze

Africký mor prasat je strašákem chovatelů prasat takřka na celém světě. V posledních třech letech se nákaza objevila nejenom v Asii, ale virus byl zjištěn i na území západní Evropy. Virem afrického moru prasat (AMP) již byla nakažena zvířata ve více než 55 zemích tří kontinentů. Tato vysoce nakažlivá choroba...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat