Filtr

Vyšší zástřelné a nálezné za divočáky i v dalších oblastech

S ohledem na šíření afrického moru prasat v Polsku se Státní veterinární správa ve spolupráci s ministerstvem zemědělství rozhodla rozšířit oblast s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem. Oblast, v níž se vyplácí zástřelné za ulovená divoká prasata a nálezné za uhynulé kusy černé zvěře se oproti stávajícímu stavu rozšíří zhruba pětinásobně, respektive ze 1400 km² na 7200 km².

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Aktuální články

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030

Bezpečnost potravin je vládami ČR dlouhodobě označována jako jedna z priorit ČR. Oblast výživy je zásadní z pohledu dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva a prakticky se dotýká oblastí produkce zemědělských surovin a jejich zpracování na potraviny. Usnesením č. 323 ze dne 29. března 2021 schválila vláda ČR novou Strategii bezpečnosti...

Kategorie: legislativa

Starček Jakubov (starček přímětník) – skrytá hrozba pastvín

Pasienky a lúky predstavujú bohatý zdroj objemového krmiva pre chov hospodárskych zvierat. Botanické zloženie rastlinného porastu býva kľúčovým z hľadiska zabezpečenia zdravotne nezávadnej krmoviny pre zvieratá. Lúky a pasienky majú charakter prirodzených alebo kultúrnych trávnych porastov. Skrytou hrozbou trvalých trávnych porastov bývajú jedovaté rastliny, ktoré môžu byť príčinou otráv zvierat....

Kategorie: Pastva

Alternativní chov prasat

O alternativních systémech chovu prasat se u nás mluví od devadesátých let minulého století. Charakterizovaly chovy, které se vymykaly způsobům zavedeným v komerčních chovech. Provozují se však v celé Evropě a často jsou spojovány s chovem národních plemen prasat a s ekologickými chovy.

Kategorie: Prasata

Chov ovcí a koz na Slovensku

Jestliže donedávna byl chov ovcí na Slovensku považovaný za nejstabilnější sektor v oblasti živočišné výroby, dnes už to neplatí. S ohledem na pokles početních stavů v posledních letech lze konstatovat, že odvětví vykazuje ztráty a pokles ve všech směrech. O něco lepší je situace v chovu koz, kde dochází k pozvolnému navyšování stavů zvířat.

Kategorie: Ovce a kozy

Kastrace selat v alternativním chovu

Kastrace selat je standardní chirurgický úkon, který se v chovatelské praxi používá desítky let. Jejím záměrem je jednak potlačit agresivitu samců, ale i přítomnost kančího pachu v mase. V rámci evropského trendu zlepšení podmínek welfare zvířat se s velkým přispěním nevládních organizací zaměřuje pozornost i na potlačení bolestivosti tohoto zákroku. Výsledkem mnoha jednání...

Kategorie: Prasata, welfare, Zdraví zvířat

Rezistence patogenů je problémem

Rezistence patogenních organismů vůči antibiotikům se za několik desítek let rozrostla v globální problém a podle jednoho z výzkumů došlo od roku 2000 ke ztrojnásobení rezistentních organismů u hospodářských zvířat. Dokument vědců z ETH Zurich, Princeton Environmental Institute (PEI) a Free University of Brussels byl vytvořen na základě výsledků první...

Kategorie: Zdraví zvířat, životní prostředí

Tradiční sestava u velkého projektu

Když se u zemědělského projektu z „dílny“ Ing. Jana Machovce sejdou společnosti AGRICO Třeboň, PKD Dačice, K-STAV, Haze či Kamír&Co, je investor pokaždé spokojen. Nové stáje či jiné stavby zaručují vysokou užitkovost a produktivitu práce, lepší ekonomické ukazatele a požadované welfare zvířat. To očekává i ZVOZD Horácko Opatov od modernizace...

Kategorie: Dojený skot, Technologie