Filtr

Management mleziva a péče o telata

Nelze podcenit již péči o vývin telete - plodu v prenatálním období. Významnou roli hraje výživa matky v období stání na sucho a v tranzitním období. Je nutné předcházet nežádoucím dietetickým chybám a problémům. Rozborem krve telat v prvním týdnu života byl prokázán pozitivní vliv podání minerálních lizů ad-libitum matkám na porodně. Když nebyl podáván, projevilo se to na obsahu makro i mikro prvků ve vzorcích krve telat. Například nízká hladina selenu způsobuje poruchy sacího reflexu, svalovou dystrofii a poruchy imunitního systému, které mohou vést u telat k dalším závažným onemocněním.

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Technologie, Výživa zvířat

Aktuální články

Odchov telat a legislativa

Odchov telat patří v současné době k velmi diskutovaným tématům, jak mezi chovateli a vědci, ale i laickou veřejností. Prosperita, zdravotní stav a úspěšný odchov telat během rané fáze ontogeneze není důležitý jen z hlediska welfare telete, ale vytváří základ budoucí dobré prosperity a dobrého zdravotního stavu jalovic, krav i...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, welfare, Zdraví zvířat

Česko žádá o status země prosté ptačí chřipky

Státní veterinární správa zaslala Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) prohlášení, že se v České republice již nevyskytuje vysoce patogenní aviární influenza, respektive ptačí chřipka. V pondělí 26. července totiž uplynulo 28 dní od ukončení opatření v posledním letošním ohnisku ptačí chřipky na našem území které se nacházelo v malochovu...

Kategorie: Drůbež

Zápas o zdravou mléčnou žlázu

U mléčného skotu je mastitida onemocněním mléčné žlázy způsobeným patogeny, jako jsou bakterie, viry, houby a řasy. Mastitida způsobuje ekonomické ztráty mléčným farmám i obavy o veřejné zdraví. Mastitidy mohou být způsobeny tzv. hlavními patogeny (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Klebsiella spp., Mycoplasma spp. a environmentální streptokoky) a menšími...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Důležitost vody pro zdraví prasat

V publikaci Chování prasat v malém měřítku její autorka dr. Michaela Gilesová vysvětluje, jak důležitou roli hraje voda pro odchov spokojených a zdravých prasat. Mimo jiné uvádí, že prase může ztratit většinu svých tukových zásob a polovinu potřebných bílkovin bez následků uhynutí. To už ale neplatí, pokud ztratí pouhou desetinu...

Kategorie: Prasata

Ovce jim změnily život

Východofríské ovce se u nás začaly chovat zejména na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, kdy se zakládaly mléčné farmy. Se stejným záměrem založili svou malou farmu v Českém Švýcarsku manželé Jaroslav a Radek Průchovi. Ovšem impulz k jejímu založení nevycházel z rodinných kořenů a chovatelských tradic, jak to...

Kategorie: Ovce a kozy

‎Pozitivní odhady pro zemědělství

S významným pokrokem v očkovací kampani proti covid-19 se v celé Evropské unii znovu otevírají potravinové služby a postupně se ruší cestovní omezení. To by mělo mít pozitivní dopad na cestovní ruch v létě a na celkovou spotřebu potravin v EU. Nejistota však zůstává kvůli variantě delta viru covid-19 a...

Kategorie: EU, zemědělství

Genomika – fenomén šlechtění

Genomika dává selekci nové možnosti. Vypočtené genomické plemenné hodnoty slouží k rané selekci jalovic a výběru zvířat pro další chov, zapouštění sexovaným semenem, respektive pro selekci jalovic na prodej či zapouštění masnými býky. Chov holštýnského skotu se tak dostává na vyšší genetickou úroveň v poměrně krátkém čase. Generační interval se...

Kategorie: Dojený skot

Ekonomické souvislosti výroby mléka v ČR v roce 2020

V zemědělském podniku je trvalá pozornost věnována ekonomice chovu a nejinak je tomu i u producentů mléka. Ekonomické výsledky roku 2020 byly ovlivněny poklesem ceny mléka, které mohly být způsobeny vyšší nabídkou oproti poptávce a problematickým odbytem. Cílem tohoto příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok...

Kategorie: Dojený skot, Mléko