Filtr

Válka s mastitidami

Na vzniku mastitid se podílí mnoho vnějších i vnitřních faktorů a celá řada různých původců. Pro snížení rizika vzniku zánětů je nezbytné eliminovat negativní vlivy prostředí a omezit možnosti šíření mastitidních patogenů. Záněty mléčné žlázy mají kromě velkých ekonomických ztrát negativní dopad na welfare zvířat a také bezpečnost mléka jako potraviny.

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Aktuální články

Na statku vědí, jak na chov dojnic

Jednou z mnoha účastníků letošní soutěže o farmu roku byla mléčná farma v Chrančovicích. Farma je součástí akciové společnosti Úněšovský statek a hospodaří v okrese Plzeň sever. Celý statek hospodaří asi na 6500 hektarech a holštýnské dojnice chová na třech farmách, resp. střediscích. Navštívili jsme mléčnou farmu jako jednoho ze...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Plodnost, Šlechtění, Zdraví zvířat

Světový den boje proti vzteklině

Na den české státnosti 28. září připadá i Světový den boje proti vzteklině. V České republice vzteklina sice bezprostřední hrozbu již nepředstavuje, ale riziko opětovného zavlečení nákazy na naše území stále existuje. To je důvod, proč Státní veterinární správa v rámci preventivního monitoringu vyšetřuje uhynulá volně žijící zvířata, zejména lišky,...

Kategorie: Zdraví zvířat

Společné dílo českých firem

Na začátku září představila společnost Výkrm Třebíč, s r. o. na své farmě v Pánově u Hodonína dvě nové haly pro výkrm brojlerových kuřat, které byly dokončeny v rámci druhé etapy modernizace farmy. Společně se dvěma obdobnými halami zprovozněnými během první etapy v roce 2017 si moderní stájové prostředí dnes...

Kategorie: Drůbež, Technologie

Stavy nosnic v roce 2019

Ve spolupráci se státním podnikem Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice jsme pro vás připravili přehledy, z nichž se dozvíte, v jakých technologických systémech se u nás chovají nosnice produkující konzumní vejce. Srovnání s předchozími roky ukazuje na trend zvyšování podílu nosnic ve voliérách a v podlahových chovech, což koresponduje se sílícím...

Kategorie: Drůbež

Nejnovější inovace společnosti Fullwood Packo vychází z přístupu „krávy na prvním místě“

Řada mléčných farem se mnohem více než dříve věnuje otázkám udržitelnosti, dobrých životních podmínek pro zvířata a jejich původu, a proto hledá lepší metody inovací a strategie dojení, které jim zajistí úspěch na měnícím se trhu. Očekává se, že do roku 2067 dosáhne celosvětová populace 10,5 miliardy lidí – společně...

Kategorie: Dojený skot, Komerční prezentace, Mléko

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech

Podle aktuálních údajů v ústřední evidenci drůbeže je patrné, že došlo k výraznému nárůstu stavů v rozmnožovacích chovech nosného typu slepic a naopak k poklesu stavů v chovech kachen. Mírný pokles je i u stavů drůbeže v rozmnožovacích chovech slepic masného typu a hus. ...

Kategorie: Drůbež

Líhnutí a dovoz jednodenní drůbeže v roce 2019

Po roce jsme pro vás opět připravili ve spolupráci s Ing. Vlastislavem Machanderem, Ph.D., a Ing. Simonou Zimovou ze státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice přehledy, z nichž se dozvíte nejen kolik hrabavé i vodní drůbeže se líhne v našich specializovaných provozech, ale také kolik jednodenní drůbeže se do České...

Kategorie: Drůbež