Filtr

Víc než 100 milionů EUR do nových projektů

Evropská komise 17. února 2020 oznámila investici 101,2 milionu eur do nejnovějších projektů v rámci programu LIFE pro životní prostředí a změnu klimatu. Financování podpoří deset rozsáhlých projektů v oblasti životního prostředí a klimatu v devíti členských státech a pomůže přechodu Evropy k udržitelnému hospodářství a neutrální klimatické situaci. Tyto projekty připravili na Kypru, v Estonsku, Francii, Řecku, Irsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Česku a Španělsku.

Kategorie: EU

Aktuální články

Chov ovcí jako velké hobby

Vřesová ovce je symbolem Lüneburských vřesovišť na severu Německa, kde se po staletí chová na chudých písčitých půdách. Patří k nejstarším německým plemenům a dodnes nebylo účelově kříženo. Do České republiky byla šedá vřesová ovce poprvé dovezena v roce 2001. Pro svou nenáročnost a přirozenou odolnost vůči chorobám, ale i...

Kategorie: Ovce a kozy

Lepší komfort, menší náklady

Průměrná velikost tažených míchacích krmných vozů se zvětšuje. Je to dáno jednak vývojem mléčného trhu a zvyšováním počtu dojných krav v rámci podniku a jednak zvyšováním podílu objemného krmiva v krmné dávce. A protože se zvětšují krmné vozy, do stájí vjíždějí stále větší a výkonnější traktory.

Kategorie: Krmivo, Technologie

Pravidla chovu prasat se budou dál zpřísňovat

Zlepšená ekonomická situace v sektoru chovu prasat přichází v nejvyšší čas. Na chovatele prasat se totiž valí celá řada nových povinností, z nichž většina s sebou přinese vyšší náklady a jen zanedbatelné (pokud vůbec jaké) zvýšení produkce. Jedná se zejména o přísnější pravidla zajišťující produkci kvalitních potravin. A to jak...

Kategorie: Prasata

Změna managementu přinesla výsledky

Nejen díky vynaloženým investicím zajišťujícím welfare zvířat, ale také zavedením protokolů s definovanými postupy na dosažení požadované kvality vyráběných objemných krmiv i odpovídajících parametrů reprodukce a zdraví chovatelé akciové společnosti Agrospol Mladá Vožice vykázali za loňský rok více mléka. Vyprodukovaným objemem 4 502 982 litrů mléka navýšili dodávku do mlékárny...

Kategorie: Dojený skot

Pastva koní je důležitá

Pastevní odchov hříbat a pastva při chovu koní jsou jedním ze základních a nezbytných chovatelských požadavků. Základní vlastností koně je pohyb a na pastvině je tak nejpřirozenější ve spojení s příjmem krmiva v časově rozloženém a hlavně postupném množství, což je pro koně dieteticky a fyziologicky nejvhodnější. Pastviny se musí...

Kategorie: Koně, Pastva, Výživa zvířat

S pasením to není úplně jednoduché

Travní porosty jsou v mnoha částech světa hlavní součástí zemědělství a jsou také jedním z největších ekosystémů na naší planetě zabírajícím přibližně 40 % souše. Na jejich složení a kvalitě, které jsou výsledkem jak přírodních podmínek, tak činnosti člověka, závisí úspěch chovu.

Kategorie: Výživa zvířat

Význam oplocení pastvin se mění

Až dosud chovatelé konstruovali oplocení pastvin zejména tak, aby zabránili paseným zvířatům úniku z ohrady. Novodobým požadavkem je zajistit pastvinu proti vniknutí vlků. O tom, jak by funkční oplocení mělo vypadat, se usilovně jedná také u nás. Navržený a schválený vzor se pak stane „mustrem“ pro vyplácení náhrad za škody...

Kategorie: Ovce a kozy, Pastva