Filtr

Aktuální články

Dvůr Slavětín zárukou živé obce

S impozantním hospodářským dvorem v obci Slavětín, která leží pět kilometrů východně od Slavonic, se pojí vskutku dlouhá historie. Již v druhé polovině 14. století se tu nacházela gotická tvrz, kterou nechal vystavět tehdejší majitel vsi Štěpán ze Slavětína. A díky péči již tří generací rodu Homolkových, kteří zde více...

Kategorie: Masný skot

Murrelektronik doplňuje sortiment výrobků o řešení pro mobilní stroje

S modulárním instalačním systémem od společností Murrelektronik a Data Panel jednoduše zvládnete signály v mobilních strojích, které často pracují v náročných podmínkách. Mezi typické použití těchto strojů patří například zemědělské či těžební stroje, jeřáby nebo stroje k běžnému použití (popelářská auta, sněžné pluhy, atp.). Jsou spojené s prací v náročných...

Kategorie: Komerční prezentace, Ostatní, Smart farming, Technologie, webinář

Vývoz krmiv pro zájmová zvířata vzrostl

Jednou z důležitých úloh Státní veterinární správy je odbavování zásilek zvířat a živočišných produktů při vývozu do třetích zemí a také jednání se zahraničními partnery ve věci usnadňování vývozu českého veterinárního zboží. Jako pozitivní trend lze rozhodně hodnotit skutečnost, že rostl především export živočišných produktů, kdy nejvíce meziročně rostoucí kategorií...

Kategorie: Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Účinnost dezinfekce v chovech prasat

Hodnocení účinnosti dezinfekce v chovech prasat je nedílnou součástí managementu biosekurity farmy. Mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekce poskytuje informace nejen o dodržení postupu dezinfekce a kvalitě provedené práce, ale i o účinnosti použitých přípravků a koncentraci dezinfekčních roztoků. ...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Salmonella Typhimurium je významný původce zoonózy

Salmonelóza je důležitým tématem pro zdraví lidí i zvířat. V Evropské unii je salmonelóza lidí hned po kampylobakterióze druhou nejčastěji hlášenou zoonózou. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je Salmonella spp. nejčastěji hlášeným původcem alimentárních infekcí izolovaných v jídle. Podle Státní veterinární správy ČR bývá příčinou salmonelóz člověka především...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Čína bude mít potřebu krmit

Ke zvýšení cen krmných směsí, zejména pro prasata, v roce 2021 do značné míry přispěla agresivní dovozní kampaň z Číny. Po zdecimování stád v Číně vlivem afrického moru prasat Čína začala v posledních dvou letech agresivně zvyšovat stavy k původnímu počtu, což s sebou přináší i poptávku po krmivech.

Kategorie: Nezařazené

Kozy zasluhují větší pozornost

Podle údajů Českého statistického úřadu se v prvním čtvrtletí loňského roku u nás chovalo bezmála devětadvacet tisíc koz. To znamená, že po nárůstu počtu v posledních deseti letech došlo u koz k poklesu stavů ve všech kategoriích o jedno procento. Vzhledem k všestrannému užitku těchto nenáročných malých přežvýkavců by se...

Kategorie: Ovce a kozy