Filtr

Výživa a krmení zvířat – studie a diskuse

Zvládnutá výroba kvalitních krmiv se do značné míry odvíjí od průběhu počasí během vegetačního období. Na výsledku produkce krmiv pak závisí úspěšnost celého chovu. Takřka na celém světě řeší otázku, jak za sušších podmínek vyrobit dostatek krmiv, a vědecká pracoviště se jim v tom snaží pomoci.

Kategorie: Krmivo

Aktuální články

Škrob ve výkalech a posouzení narušení zrna

Velmi významnou složkou kukuřice, resp. kukuřičné siláže je zrno, které u kvalitních hybridů tvoří 50 až 55 % ze sušiny celé rostliny a významnou měrou jeho podíl zvyšuje koncentraci energie (NEL) v siláži. Vzhledem k tomu, že zrno je relativně malé a v minulosti sklízecí řezačky nebyly schopny dostatečně zrno...

Kategorie: Krmivo

Krmení skotu míchacími krmnými vozy a vliv obsluhy na přesnost nakládání

Používání míchacích krmných vozů (MKV) výrazně snižuje potřebu lidské práce, času potřebného na krmení a umožňuje celý proces krmení mechanizovat a přesně řídit. MKV jsou vyráběny s různou konstrukcí podvozku podle energetického zdroje: návěsné či přívěsné, které potřebují externí energetický zdroj (traktor) nebo samojízdné. Samojízdné MKV jsou vybaveny vlastní pohonnou...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, welfare

Genomika a smart farming

Nástup genomiky a její široká aplikace u skotu způsobily revoluci v šlechtitelských programech mnoha způsoby. Genomika výrazně zvýšila přesnost výběru zvířat, a tím otevřela možnost výběru u vlastností s nízkou dědivostí nebo obtížně sledovatelných. Využití genomiky v živočišné výrobě se odráží v masivním nárůstu používání technologie na farmě ke sledování...

Kategorie: Dojený skot

Skladištní škůdci jadrného materiálu

Skladovaná zrna podléhají ztrátám v důsledku řady příčin, které zahrnují jejich fyzikální, hygienickou a nutriční degradaci od fáze zrání až po cílové využití. Skladištní škůdci (bezobratlí živočichové a obratlovci) na rozdíl od mikroorganismů nejsou v obilí vždy přítomni. Velké množství škůdců zalétá do skladů otevřenými dveřmi, okny, menší škůdce mohou...

Kategorie: Krmivo

V Černově vsadili na jistotu

Zemědělské podniky se stále častěji potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. V živočišné výrobě je tento problém o to naléhavější, že zvířata vyžadují každodenní péči. Pro chovatele mléčného skotu se jako jedno z řešení nabízí automatizované dojení. Zatímco bezmála dvacet let využívané dojicí roboty byly vhodnou alternativou zejména pro malé farmáře,...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Nemoci paznehtů krav dojeného skotu

Evidence zdraví končetin dojnic se stává pro chovatele i šlechtitele stále významnější. Na editovaném souboru retrospektivně sebraných ročních údajů o výskytu vybraných nemocí končetin a kulhání od 161 115 dojnic plemene holštýn (H) a český strakatý skot (C) byly analyzovány souvislosti mezi podílem postižených krav na jedné a plemenem či...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Nákazová situace v ČR – paratuberkulóza

Paratuberkulóza je ekonomicky významná nákaza vyskytující se u domácích i divokých přežvýkavců. Na rozdíl od ostatních chovatelsky vyspělých zemí nebyla v ČR v chovech dojeného skotu do současné doby známa skutečná nákazová situace. Během března až září 2020 jsme vyšetřili vzorky prostředí ze 157 farem dojnic s celkovým počtem 64...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat