Filtr

Veletrh ANIMAL TECH by se měl konat v červnu 2021

V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace se vedení Veletrhů Brno, a. s. dohodlo s partnerskými oborovými svazy na zrušení veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA v roce 2021 a posun jejich konání do roku 2022 v termínu 3. – 7. dubna. Veletrh ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti jsou přesunuty do termínu 27. - 30. června 2021.

Kategorie: Výživa zvířat

Aktuální články

Minerální výživa koz

Výživa hraje zásadní roli v chovu koz. Jde o významný faktor s nejvýraznějším dopadem na produkční náklady. Kozy mění své chování při krmení podle sezony v závislosti na dostupnosti stravy a jsou mnohem všestrannější než skot nebo ovce. Mohou přizpůsobit široké škále podmínek krmení. Kozy si mohou vybrat z dostupných...

Kategorie: Ovce a kozy, Výživa zvířat

Prevence zdraví v chovech drůbeže

Drůbež v komerčních chovech je pod stálým dohledem veterinárních lékařů. Jejich činnost se odvíjí od evropské legislativy, potažmo od zákona o veterinární péči a dále od metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, která se každý rok aktualizuje To přispívá jednak k udržení odpovídajícího zdraví chované hrabavé a vodní drůbeže,...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Novšie poznatky na potrebu vybraných mikroprvkov vo výžive zvierat

V Európskej Únii hlavným nariadením, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky pre povoľovanie viacerých doplnkových látok, ktoré patria do skupiny mikroprvkov v krmivách, je Nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2003 s neskoršími zmenami a doplnkami. Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Udržitelnost krmiv budoucnosti

Kuřata jsou nejčastějším zdrojem bílkovin. Na celém světě stoupá poptávka po živočišných produktech, ze kterých jsou dále vyráběny potraviny. Přesto se část obyvatel snaží nalézt řešení, která nebudou vyžadovat další rozšiřování orné půdy. Tvrdí, že proteinová krmiva budoucnosti potřebují větší nezávislost na orné půdě, což omezí negativní změny na naší...

Kategorie: Drůbež, Krmivo

Sociální kontakt je pro telata důležitý

Telata chovaná ve skupinách jsou více socializovaná, lépe zvládají nové situace a pobyt v novém prostředí, rychleji navazují kontakt s neznámými telaty a rychleji se učí než telata chovaná individuálně. Raný sociální kontakt ovlivňuje pohodu telat nejen během vlastního odchovu, ale i v průběhu jejich sloučení do skupiny a následně...

Kategorie: Odchov telat, Zdraví zvířat

Dojírna pro deset tisíc krav

Společnost GEA uvedla do provozu největší kruhovou dojírnu v Číně, která obslouží deset tisíc krav. Tato dojírna je také první svého druhu v asijsko-pacifickém regionu. Společnost GEA nainstalovala svůj nejsilnější dojicí karusel ze série DairyRotor pro společnost Lvyuan Animal Husbandry, předního čínského výrobce mléka. Osmdesát stání GEA DairyRotor T8900 dojí...

Kategorie: Dojený skot

Opatření snižující spotřebu antimikrobik u telat

Odchov zdravých telat vyžaduje dosažení maximální úrovně pasivní a aktivní imunity založené jednak na vakcinaci vysokobřezích jalovic a krav, které předávají protilátky v kolostru, jednak na vakcinaci telat. Na omezení používání antimikrobik má vliv také snížení úrovně stresu zlepšením kvality chovného prostředí, použitím technologických systémů chovu zajišťujících welfare a šetrné...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Zdraví zvířat