Filtr

Paramyxoviróza holubů na Pardubicku

V zájmovém chovu holubů v Pardubickém kraji byl zjištěn výskyt paramyxovirózy holubů. Toto akutní, infekční a horečnaté onemocnění bylo v České republice v chovu holubů zjištěno naposledy před čtyřmi lety. V případě výskytu paramyxovirózy holubů v chovu nestanovuje legislativa povinná veterinární opatření, nejsou vytyčována uzavřená pásma a není třeba ptáky v chovu utrácet. Přesto Státní veterinární správa sleduje zdravotní stav ptáků v zasaženém chovu, budou zde dočasně omezeny přesuny a pohyb holubů a provedena preventivní vakcinace.

Kategorie: Drobnochovy

Aktuální články

Už jen krůček k farmě 4.0

Předseda zemědělského družstva Ostaš Ing. Jaroslav Lád je známým průkopníkem zavádění inovací do zemědělské výroby. Byl také jeden z prvních v České republice, kdo přišel s myšlenkou stáje s robotickým dojením. Dnes je v Ostaši moderní stáj, která už má některé prvky vyhovující definici „Zemědělství 4.0.“ Posuďte sami.

Kategorie: Dojený skot

Šedesát milionů eur pro inovace v rámci iniciativy EIT

Téměř 1500 inovátorů ze 44 zemí požádalo EIT v reakci na krizi o dotaci 60 milionů eur. Správní rada EIT uvolnila finanční prostředky, aby zajistila, že podpora se rychle dostane k podnikatelům. Umožní začínajícím a malým a středním podnikům těžit z dodatečného financování v rámci akce nástroje pro podporu podnikání...

Kategorie: CAP, EU

Plenární zasedání evropského výboru regionů

Na vůbec prvním společném plenárním zasedání Evropského výboru regionů pronesou proslov evropští komisaři pro rozpočet, vnitřní trh, řešení krizí a demokracii a demografii. Tohoto plenárního zasedání se bude konat v atmosféře poznamenané hospodářskými a zdravotními problémy způsobenými pandemií covid-19.

Kategorie: EU

Tradice pastevního chovu ovcí v ohrožení

Zejména kvůli předpokladům pro celoroční pastevní chov jsou ovce plemene romney oblíbené také u našich ovčáků. Novodobý požadavek na zajištění oplocení pastviny proti vniknutí vlků, kteří se rozšiřují zejména v příhraničních oblastech našeho území, však citelně zmrazuje nadšení chovatelů. A to včetně těch, kteří k pastvě zvířat využívají místa, která...

Kategorie: Ovce a kozy, Pastva

Když je pastvina základem výroby

Pastevní způsob chovu je pro Zemědělský podnik AGRA Český ráj, a. s., se sídlem ve Všeni na Semilsku základním technologickým systémem provozované živočišné výroby. Na trvalých travních porostech, které představují asi třetinu z obhospodařovaných pozemků o výměře necelé tisícovky hektarů zemědělské půdy, se zatím pasou krávy bez tržní produkce mléka....

Kategorie: Masný skot, maso

Jelení farma jako splněné přání

Na Dobříšsku, konkrétně v osadě Chaloupky-Ouběnice, vznikla v roce 2005 z popudu Martina Kozohorského a jeho rodiny jelení farma, která se stala jejich velkým splněným přáním. Na deseti hektarech trvalých travních porostů a skalních pískovcových seskupeních s lesním porostem tehdy našli svůj domov dva maďarští jeleni a osm laní, které...

Kategorie: Nezařazené

Italský jezdecký veletrh se uskuteční ve dvou termínech

Bouřlivý rok 2020 přinesl změny i u 122. ročníku výstavy koní Fieracavalli, která se tak letos poprvé bude konat ve dvou po sobě následujících termínech – 5. až 8. listopadu a 13. až 15. listopadu. Organizátoři zdvojili program, aby v průběhu veletrhu rozptýlili očekávaných 160 tisíc návštěvníků.

Kategorie: Koně