Filtr

Výživa krav v tranzitním období

Krávám v období stání na sucho se často nevěnuje taková pozornost, jakou by zasluhovaly. Přitom právě v této době se u nich rozhoduje o perzistenci laktace a o mléčných složkách, ale také o reprodukci, výskytu zdravotních poruch v laktaci a následné brakaci. S praktickým návodem, jak u krav v tranzitním období dosáhnout odpovídající úrovně zdraví a reprodukce, vystoupil na semináři pro chovatele skotu v Humpolci poradce přes výživu skotu Ing. Petr Brabenec.

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Aktuální články

Optimalizace prostředí zefektivní produkci

Dosažení odpovídajících ukazatelů užitkovosti ve výkrmu drůbeže se odvíjí od celé řady faktorů. Na úrovni chovu je to zejména připravenost haly s ohledem na parametry ustájení – teplotně vlhkostní parametry, světelný režim, použitou technologii krmení a napájení či kvalitu podestýlky, ale i plánovaná hustota zástavu. I když prakticky nejde o...

Kategorie: Drůbež

Nádherná ukázka špičkové chovatelské práce

Stalo se již dobrým zvykem, že hlavním bodem programu chovatelských dnů ve Zdislavicích jsou přehlídky mléčného skotu. U příležitosti letošního již 17. ročníku se soutěže o šampiónku výstavy, krávu s nejlepším vemenem a dále o veteránku výstavy, krávu s nejvyšší užitkovostí, ale i o tradiční putovní klobouk, zúčastnilo patnáct vystavovatelů,...

Kategorie: Dojený skot

Život z pohledu krávy

Výzkumní pracovníci v Echemu v Zemědělském vzdělávacím centru vyvinuli brýle, které umožňují, aby člověk prožíval situace z pohledu krávy. Při manipulaci a dalším zacházení se zvířaty se často zapomíná, že krávy vidí hůř než lidé. Díky brýlím s virtuální realitou se do krav můžete vcítit.

Kategorie: Dojený skot, Výzkum

Ceny půdy a jejich prodej nebo nákup

Ceny zemědělských pozemků za posledních deset let vzrostly téměř trojnásobně, hektar kvalitní půdy stojí i 350 000 korun. Vysoká cena láká spekulanty, kteří se snaží půdu získat výrazně pod její tržní hodnotou. Ačkoliv se nejedná o férový přístup, takové jednání nenaplňuje podstatu podvodu, a je proto třeba být při prodeji...

Kategorie: legislativa

České derby již tuto sobotu

Již tuto sobotu se na závodišti v Praze-Velké Chuchli uskuteční nejprestižnější klasický dostih sezóny pro tříleté koně, 99. ČESKÉ DERBY, na jehož start míří šestnáct elitních koní (čtrnáct hřebců a dvě klisny). Samo České Derby je s celkovou finanční dotací dva miliony korun, z níž vítěz získá rovný milión, nejbohatším...

Kategorie: Nezařazené

Kongres ICAR se koná v Praze

V těchto dnech probíhá v Praze mezinárodní kongres Mezinárodního výboru pro kontrolu užitkovosti ICAR. V České republice se veškerá činnost spojená s výkonem kontroly užitkovosti řídí zákonem č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a dalšími souvisejícími zákony v aktuálním znění a pravidly Mezinárodního výboru pro kontrolu...

Kategorie: Výzkum

Planeta plná hojnosti

V půlce května se uskutečnila v Lexingtonu v Kentucky tradiční konference The ONE pořádaná nadnárodní společností Alltech. Smyslem třicátého pátého setkání vědců, odborné veřejnosti a zajímavých osobností nejen z oboru zemědělství bylo navázání užší spolupráce a výměna zkušeností. Letošní ročník navíc nesl motto „Working together for a Planet of plenty“...

Kategorie: Nezařazené, Výživa zvířat, Výzkum

Zvládnutá výživa dojnic i telat

Klíčovou disciplínou společnosti Agro Jesenice u Prahy, a. s., se sídlem ve Zlatníkách-Hodkovicích je produkce mléka. Z ročně vyprodukovaného objemu 13,5 milionu litrů chovatelé dodají do mlékármy Pragolaktos, a. s., více než dvanáct miliónů litrů mléka v Q kvalitě. Aktuálně chovatelé hospodařící na jihovýchodním okraji metropole evidují 1138 dojnic s...

Kategorie: Dojený skot