Filtr

Kvalitní píce k výrobě siláže

Základem výroby kvalitní siláže je píce sklizená na porostech vysetých ze směsí, složených ze správně zvolených druhů a odrůd pro danou kategorii zvířat. Nejprve několik poznámek k pícním porostům na orné půdě.

Kategorie: Krmivo

Aktuální články

Vepřové s vlastním příběhem

Chov prasat má v Zemědělské společnosti Zalužany, a. s., na Příbramsku dlouhou tradici. V sedmdesátých letech postavilo tehdejší zemědělské družstvo Vltava dokonce nový komplex tří stájí označený jako P700 stojící zcela samostatně ve východní části katastru obce. Šlo o tři kaskádovitě umístěné haly pro 700 prasnic propojené centrálním podroštovým kanálem...

Kategorie: Nezařazené

Nový domov pro prasnice a selata

Technologie ustájení, krmení, odklizu kejdy a větrání byly v původních stájích v Zalužanech velmi zastaralé a už nevyhovovaly současným požadavkům kladeným na moderní chovy prasat u nás i v Evropské unii. Společnost Agrico zahájila stavební práce na modernizaci zbylých dvou stájí pro chov prasnic a odchov selat na konci roku...

Kategorie: Prasata, Technologie

Moderní stáj pro výkrm prasat

Původní technologie ustájení prasat byla v Zalužanech velmi zchátralá, řada stájových prvků se už nacházela v havarijním stavu a dožívající zvířata měla nízkou užitkovost. Změna přišla s Agricem Třeboň a rekonstrukcí první haly pro výkrm prasat probíhající od listopadu 2013 do května 2014.

Kategorie: Prasata, Technologie

Význam délky řezanky pro zajištění kvalitní siláže

Délka řezanky je velmi důležitým faktorem jak pro zajištění kvalitního výsledku fermentace siláží, tak pro kvalitní zpracování směsné krmné dávky v bachoru přežvýkavců. Pro zajištění kvality fermentačního procesu se upřednostňuje kratší řezanka, pro využití ve výživě přežvýkavců delší řezanka. Jak ale délku řezanky definovat, jak ji stanovit a jaká je...

Kategorie: Krmivo

Pro chovatele prasat

ProSUS je nezávislý projekt s mezinárodně uznávanou metodikou spojující české chovatele prasat se zahraničními odborníky. Je to systém využívající anonymní porovnání detailních chovatelských a ekonomických informací z jednotlivých podniků. Jedná se o systém s jednoduchým postupem, po vyplnění dotazníku se data jednotlivých podniků v jednotlivých parametrech vyhodnotí.

Kategorie: Prasata