Filtr

Tři velká chovatelská družstva v Evropě se chtějí sloučit

Evolution, Masterrind a Vikinggenetics oznámily svůj záměr vytvořit přední chovatelské družstvo pro skot. Výsledkem této fúze bude největší chovatelská společnost v Evropě – Arcowin – s více než 53 000 členy. Nové družstvo bude pracovat na zajištění co nejužšího a nejvyššího možného genetického pokroku různých plemen, a to pro co největší prospěch členů a celosvětových zákazníků v odvětví produkce mléka a hovězího masa.

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, maso, Mléko, Šlechtění, Zdraví zvířat

Aktuální články

Automatická detekce problémů s končetinami

I když kulhání a nemoci končetin představují vážnou hrozbu pro stáda dojnic, zemědělci ji tak nevidí. Automatizovaná detekce je tedy užitečná. Nedávná výzkumná studie se zabývala touto otázkou a zaměřila se na diagnózu a léčbu kulhání stejně jako na vnímání zemědělců o tomto stavu, a na automatické technologie detekce problémů...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming, Technologie, Zdraví zvířat

Kastraci selat s anestézií zaplatí stát

Již v roce 2010 přijala většina členských zemí Evropské unie dobrovolnou deklaraci o ukončení chirurgické kastrace s tím, že od roku 2012 se bude moci kastrovat jen s anestezií a analgezií a od roku 2018 se tento zákrok nebude provádět vůbec. Zatímco ve většině evropských chovů se dál kastruje tradičním...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Prasata, welfare, Zahraničí, Zdraví zvířat

Vepřové maso je bezpečné

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) provedla v loňském roce, v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci, bezmála 93 000 vyšetření. Sledován byl především obsah reziduí a kontaminantů. Výsledky jsou velmi dobré. Podíl nevyhovujících nálezů byl jen 0,05 %.

Kategorie: Prasata

Potravináři žádají postupné vyřazování obohacených klecí

Přední potravinářské společnosti naléhavě vyzývají Evropskou komisi a evropské poslance Evropského parlamentu, aby postupně vyřazovali klece v chovu zvířat, počínaje obohacenými klecemi nosnic. Firmy, včetně Nestlé, Mondelez International, Unilever a Aldi Nord, spolu podepsaly dopis, v němž zdůrazňují, že obchodní argumenty pro postupné vyřazování obohacených klecí jsou silné, a to...

Kategorie: Drůbež, welfare

Seminář k AMP se blíží

Již za necelé dva týdny (20. 4.) pořádá Svaz chovatelů prasat webinář k africkému moru prasat. Vzhledem ke komplikované situaci v okolních zemích a nebezpečí průniku viru k nám je třeba, aby všechny chovy maximálně dbaly na biologickou bezpečnost chovu. Jedna z hlavních přednášek se proto bude věnovat právě biosecurity,...

Kategorie: Prasata

Velikonoce změnu cen nepřinesly

I po Velikonocích zůstala vyhlášená cena jatečných prasat v Německu beze změny. Dál platí 1,50 €/kg JUT za tepla. Pozastavení růstu se přelilo již do celé Evropy a předvelikonoční týden byl prakticky všude ve znamení stagnace. Trhy zřejmě vyčkávají na to, jaký bude efekt volných dní a očekávaného nástupu jara.

Kategorie: Prasata

Krmiva pro zdraví, kvalitu i životní prostředí

Ačkoliv v řadě západních zemí pokračují snahy o rozšíření stravování podle veganských a vegetariánských zásad, tak celosvětová poptávka po živočišných produktech stoupá. Zastánci „zdravějších“ trendů nejčastěji poukazují na potřebu změny kvůli omezení spotřeby zdrojů a zlepšení stavu planety. Jejich oponenti se usilovně snaží nalézt způsoby, jak živočišnou produkci zefektivnit a...

Kategorie: Výživa zvířat