Filtr

Ptačí chřipka na Vysočině

V České republice byl po třech letech potvrzen výskyt vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Ohnisko nákazy se nachází v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji Vysočina. Nákazu do chovu zřejmě zavlekli volně žijící vodní ptáci. Jedná se o vysoce patogenní subtyt H5N8 smrtelný pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl dosud zaznamenán.

Kategorie: Zdraví zvířat

Aktuální články

Pozor – výskyt několika případů Aujeszkyho choroby u loveckých psů

Na několika místech České republiky došlo v závěru loňského roku k úhynu loveckých psů na Aujeszkyho chorobu. Všichni uhynulí psi se krátce před svou smrtí účastnili naháněk na černou zvěř, od které se s největší pravděpodobností nakazili. Státní veterinární správa (SVS) připomíná riziko, které domácím zvířatům hrozí při kontaktu s...

Kategorie: Nezařazené, Zdraví zvířat

Hluková zátěž při dojení a její vliv na mléčnou užitkovost dojnic

Intenzifikace zemědělské výroby způsobuje, že chovaná zvířata jsou v prostředí farem vystavována různým nepříznivým vlivům vyvolávajícím stres. Nejvyšší citlivost na působení stresorů mají zvířata chovaná v nejintenzivnějších systémech chovu a zvířata vyšlechtěná k intenzivnímu jednostrannému využití. Nejdůležitější a nejzatíženější kategorií v chovu skotu jsou dojnice, na které jsou kladeny vysoké...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Ovce dávají všestranný užitek

S ohledem na poskytovanou užitkovost v podobě masa, mléka i vlny, ale i chovatelskou nenáročnost se ovce řadí mezi nejvýznamnější hospodářská zvířata. Přitom mohou dobře posloužit i k údržbě krajiny a ochraně původní botanické skladby v národních parcích a chráněných lokalitách. ...

Kategorie: Ovce a kozy

Náš chovatel již po patnácté

Na sklonku druhého lednového týdne otevřela sezonu na výstavišti v Lysé nad Labem dvoudenní středočeská výstava králíků, drůbeže a holubů, na níž byly předvedeny bezmála tři tisícovky zvířat. Mezi chovatelskou i laickou veřejností je o uvedenou krajskou akci velký zájem. Důvodem jsou speciální klubové výstavy, v jejichž rámci bývají předvedena...

Kategorie: Drobnochovy

Další ohnisko ptačí chřipky v Maďarsku

V Maďarsku objevili 15. ledna po dvou dnech další ohnisko nákazy ptačí chřipkou. Podle úřadů se ohnisko nachází na velké kachní farmě ve východní části země. První výskyt ptačí chřipky oznámilo Maďarsko po letech v pondělí 13. ledna 2020. Ptačí chřipka se v minulých týdnech objevila také na Slovensku, v...

Kategorie: Drůbež, Nezařazené

Spotřeba drůbežího masa se zvyšuje

Pro své dietetické vlastnosti, snadnou kuchyňskou úpravu a cenovou dostupnost je drůbeží maso v tuzemsku velmi oblíbené. Jeho loni vykazovaná spotřeba převyšující osmadvacet kilogramů na osobu v porovnání s předchozími roky naznačuje vzestupný trend. K uspokojení poptávky na trhu mohou spotřebitelé vybírat z nabídky domácí produkce i ze zahraničí. Nejen...

Kategorie: Drůbež

Také vláknina má ve výživě prasat význam

Ve snaze snížit náklady na krmiva, která představují v chovu prasat nejvyšší položku, se hledají nejen náhradní zdroje bílkovinných krmiv, ale uvažuje se i o využití krmiv s vyšším podílem vlákniny. Teoreticky se tak nabízí i prostor pro šlechtění zvířat s lepší schopností jejího využití v krmných dietách. O tom,...

Kategorie: Prasata

Je soužití s vlky reálné?

Česká republika se před pěti lety přidala ke státům, které řeší nečekané dilema. Jedná se o přístup k vlkům, kteří se přibližně od přelomu tisíciletí nekontrolovatelně rozšiřují ve státech, kde byli v minulosti vyhubeni nebo vytlačeni do okrajových oblastí. V současné době má vlk ve většině států z pohledu legislativy...

Kategorie: Ovce a kozy