Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Společné dílo českých firem

Na začátku září představila společnost Výkrm Třebíč, s r. o. na své farmě v Pánově u Hodonína dvě nové haly pro výkrm brojlerových kuřat, které byly dokončeny v rámci druhé etapy modernizace farmy. Společně se dvěma obdobnými halami zprovozněnými během první etapy v roce 2017 si moderní stájové prostředí dnes...

Kategorie: Drůbež, Technologie

Stavy nosnic v roce 2019

Ve spolupráci se státním podnikem Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice jsme pro vás připravili přehledy, z nichž se dozvíte, v jakých technologických systémech se u nás chovají nosnice produkující konzumní vejce. Srovnání s předchozími roky ukazuje na trend zvyšování podílu nosnic ve voliérách a v podlahových chovech, což koresponduje se sílícím...

Kategorie: Drůbež

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech

Podle aktuálních údajů v ústřední evidenci drůbeže je patrné, že došlo k výraznému nárůstu stavů v rozmnožovacích chovech nosného typu slepic a naopak k poklesu stavů v chovech kachen. Mírný pokles je i u stavů drůbeže v rozmnožovacích chovech slepic masného typu a hus. ...

Kategorie: Drůbež

Líhnutí a dovoz jednodenní drůbeže v roce 2019

Po roce jsme pro vás opět připravili ve spolupráci s Ing. Vlastislavem Machanderem, Ph.D., a Ing. Simonou Zimovou ze státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice přehledy, z nichž se dozvíte nejen kolik hrabavé i vodní drůbeže se líhne v našich specializovaných provozech, ale také kolik jednodenní drůbeže se do České...

Kategorie: Drůbež

Výsledky kontroly užitkovosti drůbeže v roce 2019

V roce 2019 byl v testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. Byl proveden mezinárodní test rodičovských forem masných typů slepic, včetně pomalu rostoucích hybridů, mezinárodní test finálních hybridů nosných typů slepic v obohacených klecích a byly prověřeny i hybridní kombinace krůt...

Kategorie: Drůbež