Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Vejce z klecí nebo alternativních systémů?

Chov nosnic v Evropě prochází technologickým vývojem, který souvisí s požadavky spotřebitelů. Od 1. 1. 2012 se i chovatelé nosnic v tuzemsku museli přizpůsobit nové legislativě a konvenční klecové technologie nahradili obohacenými klecemi, v menší míře i dalšími alternativami, tj. voliérami a ustájením na podestýlce. Jedině tak totiž mohli vyhovět...

Kategorie: Drůbež

Pozitivní účinky klinoptilolitů ve výživě zvířat

Klinoptilolity patří mezi významná aditiva ze skupiny zeolitů. Jde o přírodní materiály složené z hliníku a křemíku, které jsou mezi sebou uspořádány tak, že vytváří mikroporézní strukturu. Zeolity můžeme dělit podle obsahu křemíku v jejich molekule. Rozlišujeme zeolity s malým obsahem křemíku, se středním obsahem křemíku a zeolity s vysokým...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat

Respirace u kura domácího

Respirace patří společně s činností kardiovaskulárního a centrálního nervového systému mezi vitální funkce organismu, jejichž zástava, a to i na relativně krátkou dobu, znamená vážné ohrožení života, případně smrt. Ostatní funkce odvozují svou úroveň od těchto vitálních funkcí. Respirace ptáků se vyznačuje řadou zvláštností. To platí samozřejmě i pro kura...

Kategorie: Drůbež

Využití mořských a sladkovodních řas ve výživě hospodářských zvířat

Základní složkou krmných dávek pro hospodářská zvířata nezbytnou pro krmivářský průmysl jsou proteinová krmiva. Zvýšený zájem dokládá nejen vzestup globální poptávky po mořských řasách, kde se předpokládá v roce 2024 více než dvojnásobné zvýšení prodeje oproti roku 2016 (ze 4 mld. na 10 mld. USD), ale také rozvoj technologií na...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Prasata, Výživa zvířat

Podestýlka jako faktor zdraví a pohody brojlerových kuřat

Kvalita genetického materiálu, krmiva a vody má pro producenty kuřat chovaných na maso zásadní význam. Přitom většina chovatelů nevěnuje odpovídající pozornost řešení technologických systémů, které mohou příjem vody a krmiva ovlivňovat. Stejně tak opomíjejí i kvalitu podestýlky, přestože se jedná o materiál, s nímž jsou kuřata v přímém kontaktu po...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Zdraví zvířat

Ekonomika chovu drůbeže

Ekonomika výkrmu kuřat byla v průměru za sledovaný soubor ve všech letech ztrátová, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami v souboru podniků, které nepokrývaly výrobní náklady. V případě započtení průměrných cen kuřat podle ČSÚ by bylo dosaženo příznivějších výsledků, v letech 2016 a 2017 dosaženo zisku a kladné nákladové rentability....

Kategorie: Drůbež

Výživa drůbeže v praxi

V chovech drůbeže je výživa jedním ze základních faktorů ovlivňujících jak výši produkce, tak její kvalitu. Chovateli využívané komerční krmné směsi standardně odpovídají živinovým požadavkům jednotlivých druhů, ale i kategorií drůbeže. V souvislosti s maximálním využitím genetického potenciálu zvířat se krmné směsi optimalizují z hlediska zastoupení aminokyselin. Kromě standardních receptur...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat

Management výkrmu brojlerových kuřat

Dosažení odpovídajících ukazatelů užitkovosti ve výkrmu kuřat se odvíjí od mnoha faktorů. Na úrovni dodavatelů hraje v tomto ohledu významnou roli kvalita zástavu a krmných směsí. V chovu to je zvládnutí faremního managementu, který souvisí s přípravou haly ve vztahu k teplotně vlhkostním parametrům, světelnému režimu, použité technologii krmení a...

Kategorie: Drůbež

Chov nosnic ve větších skupinách?

Již sedm let se podle směrnice Rady 1999/74 EC smějí v členských zemích Evropské unie produkovat konzumní vejce jen v obohacených klecích nebo alternativních chovech, reprezentovaných podlahovými systémy, voliérami, případně chovem ve výbězích. Bez ohledu na to, že se ve všech uvedených systémech chovu splňují minimální standardy a nosnicím zajišťují...

Kategorie: Drůbež

Lupinový šrot v dietách nosnic a barva vaječného žloutku

Lupinovým šrotem lze úspěšně nahradit v krmných směsích pro drůbež sójový šrot bez negativních vlivů na produkci. Je však nutné se zaměřit nejen na kvantitativní stránku, ale zjistit, zda nové použité komponenty v krmné směsi, např. lupinový šrot, neovlivní i kvalitu produktu. Protože lupinová semena obsahují i řadu přirozených pigmentů,...

Kategorie: Drůbež, Krmivo