Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Ptačí chřipka je v Polsku v komerčním chovu nosnic

Státní veterinární správa dnes obdržela od polské veterinární autority informaci o výskytu nového ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8. Konkrétně se nákaza objevila v komerčním velkochovu nosnic o počtu 900 tisíc kusů ve Velkopolském vojvodství. Z preventivních důvodů Státní veterinární správa rozhodla zaměřit své kontroly na chovy a potravinářské...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Rozumíme řeči kuřat?

Kvalitní životní podmínky jsou předpokladem pro zajištění zdraví, ale i pro možnost realizace přirozených projevů chování a vnímání pohody zvířat. Současné technické možnosti umožňují sledovat životní projevy kuřat. Technicky se jedná o vývoj, testování a praktické využití senzorů, které mají potenciál uplatnění v jednotlivých chovech. Jednotlivá technická řešení nabízí možnosti...

Kategorie: Drůbež, Smart farming

Krev u kura a její funkce

„Krev je neobyčejná tekutina,“ konstatoval již J. W. Goethe. Nachází se v cévách (intravaskulárním prostoru) a je prakticky až na výjimky (např. oční rohovka) v organismu všude přítomná. Aby mohla plnit své funkce, musí cirkulovat.

Kategorie: Drůbež

Energie a aminokyseliny ve výživě vykrmované drůbeže

O množství přijatého krmiva rozhoduje především koncentrace energie. Zvíře sežere při neomezené nabídce jen tolik, kolik potřebuje pro uspokojení potřeby energie, bez ohledu na to, kolik je v přijatém množství aminokyselin, popř. dusíkatých látek (tzv. hrubého proteinu). Nepozná, že jich přijalo málo nebo naopak zbytečně mnoho. Při vyšší koncentraci energie...

Kategorie: Drůbež

I drůbež se má mít dobře

Kuřata jsou nejběžněji chovanými hospodářskými zvířaty na naší planetě. V současnosti se jejich počty odhadují na více než 20 miliard kusů. Jenom v samotné Evropě je každý týden „vyprodukováno“ 142 milionů kuřat, která jsou určena ke zpracování v potravinářském průmyslu. Ačkoliv se nejedná o zrovna dlouhověká stvoření, tak si také...

Kategorie: Drůbež

Nosnice opustí klece

Kampaň Evropské občanské iniciativy Konec doby klecové vyústila v zákaz klecových chovů nosnic v České republice. Poslanecká sněmovna schválila tuto technologickou reformu v chovech drůbeže 16. září s platností od roku 2027. Zákaz klecí je součástí novely zákona na ochranu zvířat, kterou musí ještě projednat a odhlasovat Senát. Dá se...

Kategorie: Drůbež

Zvýšené riziko ptačí chřipky

Riziko ptačí chřipky zvyšuje podzimní migrace stěhovavých ptáků, jak upozorňuje Státní veterinární správa. V podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření aviární influenzy (AI) neboli ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s podzimní migraci volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro...

Kategorie: Drůbež

Společné dílo českých firem

Na začátku září představila společnost Výkrm Třebíč, s r. o., na své farmě v Pánově u Hodonína dvě nové haly pro výkrm brojlerových kuřat, které byly dokončeny v rámci druhé etapy modernizace farmy. Společně se dvěma obdobnými halami zprovozněnými během první etapy v roce 2017 si moderní stájové prostředí dnes...

Kategorie: Drůbež, Technologie