Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Podestýlka jako faktor zdraví a pohody brojlerových kuřat

Kvalita genetického materiálu, krmiva a vody má pro producenty kuřat chovaných na maso zásadní význam. Přitom většina chovatelů nevěnuje odpovídající pozornost řešení technologických systémů, které mohou příjem vody a krmiva ovlivňovat. Stejně tak opomíjejí i kvalitu podestýlky, přestože se jedná o materiál, s nímž jsou kuřata v přímém kontaktu po...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Zdraví zvířat

Ekonomika chovu drůbeže

Ekonomika výkrmu kuřat byla v průměru za sledovaný soubor ve všech letech ztrátová, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami v souboru podniků, které nepokrývaly výrobní náklady. V případě započtení průměrných cen kuřat podle ČSÚ by bylo dosaženo příznivějších výsledků, v letech 2016 a 2017 dosaženo zisku a kladné nákladové rentability....

Kategorie: Drůbež

Výživa drůbeže v praxi

V chovech drůbeže je výživa jedním ze základních faktorů ovlivňujících jak výši produkce, tak její kvalitu. Chovateli využívané komerční krmné směsi standardně odpovídají živinovým požadavkům jednotlivých druhů, ale i kategorií drůbeže. V souvislosti s maximálním využitím genetického potenciálu zvířat se krmné směsi optimalizují z hlediska zastoupení aminokyselin. Kromě standardních receptur...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat

Management výkrmu brojlerových kuřat

Dosažení odpovídajících ukazatelů užitkovosti ve výkrmu kuřat se odvíjí od mnoha faktorů. Na úrovni dodavatelů hraje v tomto ohledu významnou roli kvalita zástavu a krmných směsí. V chovu to je zvládnutí faremního managementu, který souvisí s přípravou haly ve vztahu k teplotně vlhkostním parametrům, světelnému režimu, použité technologii krmení a...

Kategorie: Drůbež

Chov nosnic ve větších skupinách?

Již sedm let se podle směrnice Rady 1999/74 EC smějí v členských zemích Evropské unie produkovat konzumní vejce jen v obohacených klecích nebo alternativních chovech, reprezentovaných podlahovými systémy, voliérami, případně chovem ve výbězích. Bez ohledu na to, že se ve všech uvedených systémech chovu splňují minimální standardy a nosnicím zajišťují...

Kategorie: Drůbež

Lupinový šrot v dietách nosnic a barva vaječného žloutku

Lupinovým šrotem lze úspěšně nahradit v krmných směsích pro drůbež sójový šrot bez negativních vlivů na produkci. Je však nutné se zaměřit nejen na kvantitativní stránku, ale zjistit, zda nové použité komponenty v krmné směsi, např. lupinový šrot, neovlivní i kvalitu produktu. Protože lupinová semena obsahují i řadu přirozených pigmentů,...

Kategorie: Drůbež, Krmivo

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech jsou víceméně stabilní, ke změně stavů dochází především posunem jednotlivých zástavů hejn v průběhu roku. Zatímco u všech druhů drůbeže byly počty v loňském roce na úrovni roku 2017, u kachen došlo k navýšení počtu o 20 %. ...

Kategorie: Drůbež

Líhnutí drůbeže v roce 2018

V porovnání s rokem 2017 se u nás v loňském roce vylíhlo více kuřat nosného i masného typu kura domácího, stejně jako pekingských kachňat a housat. Naproti tomu se k nám dovezlo méně jednodenních krůťat k výkrmu. ...

Kategorie: Drůbež

Kontrola užitkovosti drůbeže v roce 2018

V loňském roce byl v testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. V jeho rámci byl proveden výkrmový test kuřat chovaných na maso, mezinárodní test finálních hybridů nosných typů slepic v klecích a byly prověřeny také hybridní kombinace krůt a vodní drůbeže....

Kategorie: Drůbež

Pokračují v tradici chovu vodní drůbeže

Již od roku 1996 se českoněmecká společnost Perena, s. r. o, specializuje na líhnutí pekingských kachen. Za tu dobu se chovatelé uvedené společnosti se sídlem v Chlumci nad Cidlinou stačili přeorientovat z plemenného materiálu Stolle seddin vital německého původu na hybridní kombinaci cherry valley anglické provenience. Jedná se o kombinaci,...

Kategorie: Drůbež